Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Spotkanie z Prezydent American Bar Association (ABA), Hilarie Bass

American Bar Association jest niezależną organizacją pozarządową, reprezentującą około 400 000 członków zawodów prawniczych w USA i na całym świecie. W dniach 28-29 maja 2018r. Pani Prezydent ABA, Hilarie Bass, będzie przebywała w Warszawie w celu zwiększenia zaangażowania organizacji w promowanie i ochronę praworządności w Polsce oraz zapewnienia, że przedstawiciele polskich zawodów prawniczych mogą wypełniać swoje obowiązki bez strachu czy obawy odwetu. Członkowie S...

Symboliczny polski sędzia w plebiscycie "Ludzie roku 2017"

Jak co roku, czytelnicy wyborcza.pl biorą udział w plebiscycie "Ludzie Roku 2017". Tym razem wśród osób nominowanych do tego tytułu znalazł się: "Symboliczny polski sędzia". Dziękujemy wszystkim za dotychczas oddane głosy na tę symboliczną osobę. Jednocześnie zachęcamy do udziału w plebiscycie i oddawania dalszych głosów na "Symbolicznego polskiego sędziego". Szczegóły plebiscytu dostępne są tutaj: wyborcza.pl...

Sędziowie z Apelacji Lubelskiej apelują do sędziów członków KRS o rezygnację z funkcji

24 kwietnia 2018r. podczas obrad Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Lubelskiej podjęto uchwałę, gdzie m.in. solidaryzowano się z uchwałami sędziów z Apelacji Katowickiej i Krakowskiej oraz wezwano sędziów członków obecnej Krajowej Rady Sądownictwa do rezygnacji. Poniżej pełna treść uchwały.

Decyzje kadrowe w sądach AD 2017/2018 - ujawniamy pełne zestawienie

Ujawniamy dane wszystkich odwołanych prezesów sądów w trybie specustawy: tj. art. 17 ust 1 i art. 18 ust 1 ustawy z dnia 12 lipca 2017r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1452) oraz prezesów powołanych w czasie obowiązywania tej ustawy (na miejsca po prezesach i wiceprezesach odwołanych, takich którzy złożyli rezygnacje z funkcji lub na miejsca zwolnione po upływie kadencji poprzedników). Kliknij "czytaj więcej&q...

Stanowisko Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów z dnia 13.05.2018 r. w sprawie zamiaru Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego narzucenia sędziom obowiązków sędziego sądu dyscyplinarnego przy sądzie apelacyjnym

Stałe Prezydium Forum Współpracy Sędziów wyraża stanowczy sprzeciw wobec zamiaru Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego narzucenia sędziom wbrew ich woli obowiązków sędziego sądu dyscyplinarnego przy sądzie apelacyjnym. Szczególnie negatywnie należy ocenić podejmowanie takich działań wobec sędziów nie orzekających dotychczas w sądach apelacyjnych. W dniu 09.05.2018 r. w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa podano kandydatury sędziów sądów powszechnych, któ...

Komunikaty

Media