Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Proces Wilka - w wyniku odwołania Wilk został uniewinniony !

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia wraz z Sądem Najwyższym zorganizowało 15 marca 2019r. w ramach Dnia Edukacji Prawnej symulację rozprawy przeznaczoną dla dzieci. Dotyczyła ona rozpoznania odwołania Wilka, który w symulowanym procesie 11 grudnia 2018r. został skazany na 10 lat ograniczenia wolności połączone z zakazem opuszczania lasu i zbliżania się do Babci i Czerwonego Kapturka. Zastosowano wobec niego również dozór elektroniczny oraz zobowiązano do wykonywania nie...

Raport Departamentu Stanu USA o przestrzeganiu praw człowieka w Polsce

Departament Stanu USA opublikował doroczny raport o przestrzeganiu praw człowieka na świecie. Na stronie internetowej opublikowano szczegółowy rarpot dotyczący stanu przestrzegania praw człowieka w Polsce w roku 2018, który publikujemy poniżej. Link do wersji eng (pdf). Poniżej tłumaczenie na język polski. Zapraszamy do lektury. foto: Natalie Maguire, CC BY-SA 2.0 ...

Dzień Edukacji Prawnej 2019 #DEP

15 marca 2019r. - jak co roku - obchodziliśmy Dzień Edukacji Prawnej. W całej Polsce odbywały się wydarzenia, które miały przybliżyć zagadnienia związane z prawem, a przy okazji były doskonałą okazją do poznania zasad działania sądów i pracy sędziów. Szczegółowa relacja zawierająca harmonogram wydarzeń dostępna jest na stronie Fundacji Edukacji Prawnej - tutaj: http://www.edukacja.iustitia.prawo.pl/wydarzenia/dzien-edukacji-prawniczej ...

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Warszawskiej z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie działań rzecznika dyscyplinarnego P.Schaba oraz zastępców P.Radzika i M.Lasoty

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Warszawskiej kategorycznie sprzeciwia się działaniom podejmowanym przez Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Piotra Schaba i jego zastępców Michała Lasotę i Przemysława Radzika wobec sędziów manifestujących brak zgody na działania godzące w niezależność sądów i niezawisłość sędziów. Czynności rzeczników dyscyplinarnych wymierzone w sędziów odważnie broniących Konstytucji RP i sprzeciwiających się działani...

SN przedstawił pytanie prawne w sprawie odwołania sędziego Waldemara Żurka od uchwały KRS

20 marca 2019r. Sąd Najwyższy w sprawie z odwołania sędziego Waldemara Żurka od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa nr 390/2018, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej wniosku wnioskodawcy o wyłączenie sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, postanowił odroczyć rozpoznanie wniosku i przedstawił do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów Sądu Najwyższego zagadnienie prawne. Jako podano w komunikacie prasowym treść pytań jest następująca &quo...

Komunikaty

Media