Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Uchwała Zgromadzenia Sędziów Apelacji Białostockiej z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie wstrzymania się z opiniowaniem kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów sądów okręgowych i sądu apelacyjnego na obszarze apelacji białostockiej

Zgromadzenie Sędziów Apelacji Białostockiej popiera stanowisko Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej wyrażone w uchwale z dnia 22 listopada 2018 roku i wstrzymuje się z opiniowaniem kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów na obszarze apelacji białostockiej do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytań prejudycjalnych skierowanych przez Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny i sądy powszechn...

Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Łódzkiej z dnia 03.12.2018 r. w przedmiocie odroczenia opiniowania kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie w apelacji łódzkiej

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Łódzkiej nie uchylając się od wykonania ustawowego obowiązku decyduje o odroczeniu opiniowania kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie w apelacji łódzkiej do czasu zajęcia stanowiska przez TSUE w sprawie pytań prejudycjalnych skierowanych przez Sąd Najwyższy w dniu 30 sierpnia 2018 roku (III PO 7/18) oraz Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 21 listopada 2018 r. (II GOK 2/18), w szczególności czy aktualnie obowi...

Uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Krakowskiej podjęte w dniu 7 grudnia 2018 r. dot. m.in. wstrzymania się z opiniowaniem sędziów do awansów

Uchwała nr 1 Sędziowie apelacji krakowskiej oświadczają, że wstrzymują się z opiniowaniem kandydatów do objęcia urzędu sędziego Sądu Apelacyjnego w Krakowie, do czasu zajęcia stanowiska przez TSUE w sprawie pytań prejudycjalnych skierowanych m.in. przez Sąd Najwyższy w sprawie III PO 7/18, przez sądy powszechne oraz przez NSA w sprawie II GOK 2/18. Podtrzymujemy zastrzeżenia co do konstytucyjności rozwiązań przyjętych w ustawie z dnia 8 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy ...

Wspólne stanowisko przedstawicieli stowarzyszeń sędziowskich w sprawie postulatów płacowych pracowników sądów powszechnych i administracyjnych

Wspólne stanowisko przedstawicieli Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, Stowarzyszenia Sędziów „Themis”, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych, Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce i Forum Współpracy Sędziów w sprawie postulatów płacowych pracowników sądów powszechnych i administracyjnych Przedstawiciele stowarzyszeń sędziowskich obecnych na konferencji w dniu 6 grudnia 2018 r. w Gorzowie Wielkopolskim popierają postulaty ...

Zaproszenie na Drugi Kongres Praw Obywatelskich - Warszawa 14-15 grudnia 2018 r.

Warszawa, 5 grudnia 2018 r. Szanowne Panie i Panowie Sędziowie, Drodzy Członkowie Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, W dniach 14 i 15 grudnia 2018 r. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE organizuje Drugi Kongres Praw Obywatelskich. To największe tegoroczne wydarzenie w Polsce poświęcone problematyce przestrzegania praw obywatelskich. W Kongresie weźmie udział ok. 160 mówców, którzy wystąpią w 43 pa...

Komunikaty

Media