Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Apel o udzielenie wsparcia naszej Koleżance

Koleżanki i Koledzy Sędziowie, zwracamy się do Was z prośbą o włączenie się do akcji wspierania leczenia naszej Koleżanki Sędziego Sądu Okręgowego w Szczecinie, członka SSP Iustitia. Miesiąc temu stwierdzono u niej ciężką postać  choroby nowotworowej, która wymagała natychmiastowej operacji. Została ona przeprowadzona za granicą, a jej koszt, który musiały być pokryty ze środków prywatnych, wyniósł 57.600 euro. Znamy chorą jako wzorowego sędziego, osobę ...

Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 14 listopada 2018 r.

Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 14 listopada 2018 r. 1. Wyrażamy uznanie dla sędziów, którzy uczestniczą w dyskursie publicznym, broniąc fundamentów państwa prawa. Uważamy, że sędziowie mają nie tylko prawo, ale wręcz obowiązek wskazywać na zagrożenia dla niezależności sądów oraz niezawisłości sędziów i przestrzegać przed nimi. Nie może to być uznane za działalność polityczną. ...

Bezprawne działania rzeczników dyscyplinarnych przesłuchujących sędziów - opinia prof. Kazimierza Zgryzka

Prof. Kazimierz Zgryzek, uznany autorytet w zakresie procedury karnej, wskazuje na naruszenia prawa przez zastępców rzecznika dyscyplinarnego.--Jest zaskakujące i oburzające, że rzecznicy dyscyplinarni próbują wbrew prawu wzywać sędziów. Powstaje pytanie o motywy takich działań, które są na rękę politykom – komentuje prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia prof. Krystian Markiewicz.W opinii prof. Kazimierza Zgryzka wskazano, że może złożyć jedynie oświadczenie (...

Sędziowie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy uczcili setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości

Sędziowie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy uczcili setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W piątek wyszli przed gmach sądu, by pozować do wspólnego zdjęcia. 

Pismo Prezesa Sądu okręgowego w Opolu z dn. 9.11.2018 r. wraz z uchwałami podjętymi przez przedstawicieli Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu opolskiego w dn. 29.10.2018 r.

Pismo Prezesa Sądu okręgowego w Opolu z dnia  9.11.2018 r. wraz z uchwałami podjętymi przez przedstawicieli Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu opolskiego w dniu 29.10.2018 roku.

Komunikaty

Media