Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Krakowscy sędziowie apelują do sędziów członków "nowej KRS" o rezygnację z funkcji

Uchwały

Zgromadzenia Sędziów apelacji krakowskiej

podjęte w dniu 16 kwietnia 2018 r.

Katowiccy sędziowie negatywnie ocenili działalność Prezesa Sądu Apelacyjnego nominowanego przez Min. Ziobrę

9 kwietnia 2018 r. podczas zebrania sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach, Prezes tego Sądu przedstawił informację o działalności Sądu Apelacyjnego w 2017 roku. Zebranie sędziów negatywnie zaopiniowało tę informację. Ponadto przyjęte zostały 3 uchwały, których treść dostępna jest poniżej: UCHWAŁA NUMER 1 ZEBRANIA SĘDZIÓW SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH Z DNIA 9 KWIETNIA 2018 ROKU w sprawie informacji prezesa o działalności tego Sądu w roku 2017 ...

Stanowisko Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów z dnia 15.04.2018 r. w sprawie zobowiązania sędziów do składania oświadczeń dotyczących posiadania wyłącznie obywatelstwa polskiego

    W związku z nakładanym na sędziów w drodze administracyjnej obowiązkiem składania oświadczeń dotyczących posiadania wyłącznie obywatelstwa polskiego, Stałe Prezydium Forum Współpracy Sędziów stoi na stanowisku, że brak jest podstaw prawnych do nałożenia takiego obowiązku. Przepisy ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o Sądzie Najwyższym nie przewidują obowiązku składania przez sędziów w tym zakresie jakichkolwiek oświadczeń, podobnie jak znowelizowane tą ustawą ...

Uchwała Zespołu Interwencyjnego Forum Współpracy Sędziów nr 1/2018 z dnia 23.03.2018 r.

Zespół Interwencyjny Forum Współpracy Sędziów, powołany celem przyjmowania informacji i monitorowania przypadków zagrożeń niezawisłości sędziów i niezależności sądów, uzyskał informacje, z których wynika, że Kolegium Sądu Okręgowego w Suwałkach skierowało do zastępcy rzecznika dyscyplinarnego wnioski o zbadanie, czy uchybienia sędziego Sądu Rejonowego w Suwałkach Dominika Czeszkiewicza w zakresie stosowania przepisów w konkretnych sprawach oraz sytuacje wykonywania ...

Komunikaty

Media