Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

UCHWAŁY ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA SĘDZIÓW POLSKICH „IUSTITIA” ODDZIAŁ W RADOMIU z dnia 15 lutego 2019 roku

UCHWAŁA Nr 1 ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA SĘDZIÓW POLSKICH „IUSTITIA” ODDZIAŁ W RADOMIU z dnia 15 lutego 2019 rok

         Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” Oddział w Radomiu wyraża stanowczy sprzeciw wobec działań Dyrektora Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości – Dariusza Pawłyszcze,

Stanowisko Zarządu SSP „Iustitia” z 16.02.2019 r. w związku ze skierowaniem przez Telewizję Polską S.A. powództwa przeciwko Rzecznikowi Praw Obywatelskich dr Adamowi Bodnarowi

Rzecznik Praw Obywatelskich jest obecnie jednym z ostatnich niezależnych od władzy politycznej organów konstytucyjnych. Pan dr Adam Bodnar wywiązuje się ze ślubowania złożonego przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków. Wielokrotnie dał dowód wielkiego zaangażowania w walce o praworządność w naszym kraju, reagując zwłaszcza na zagrożenia dla prawa do sądu określonego w art. 45 Konstytucji RP. Stanowczo sprzeciwiamy się wszelkim działaniom, które mają na celu ogra...

APEL DO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” apeluje do osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego o podjęcie pilnych działań zmierzających do rozpoznania sprawy o sygn. akt P 4/18. Sąd Okręgowy w Warszawie postanowieniem z 24 stycznia 2018 r., sygn. akt XIII 1 U 326/18, zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytaln...

Raport o represjach i naciskach na polskich sędziów i prokuratorów

Stowarzyszenie IUSTITIA ⚖ jest razem z kilkunastoma innymi organizacjami współzałożycielem i członkiem KOMITETU OBRONY SPRAWIEDLIWOŚCI (KOS), którego celem jest obrona praworządności w Polsce. KOS opracował raport o naciskach i represjach wobec sędziów i prokuratorów. Zapraszamy do lektury raportu !!! Poniżej linki do raportu.

Sędzia Olimpia Barańska-Małuszek została uhonorowana tytułem Osobowość Roku 2018 !

Sędzia Olimpia Barańska-Małuszek zajęła I miejsce w plebiscycie Osobowość Roku 2018 Gazety Lubuskiej w kategorii: Samorządność i społeczność lokalna. Sylwetka Pani Sędzi została przedstawiona w taki sposób: link. Serdeczne gratulacje !!! źródło wiadomości: https://gazetalubuska.pl/sprawdz-kto-wygral-walke-o-tytul-osobowosci-roku-2018-zwyciezcy-powiatowi-galeria/ga/13858882/zd/33689686#plebiscyty p.s. o tym w jaki sposób rzecznik dyscyplinarny docenia działalność Pani S...

Komunikaty

Media