Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

J. Barcik: Dlaczego kandyduję do Sądu Najwyższego i dlaczego nie zostanę sędzią SN

Oświadczenie z prośbą o jak najszersze rozpowszechnianie Kandyduję do Sądu Najwyższego. Moje motywy: 1. Nie zostanę sędzią SN. Po pierwsze dlatego, że uważam, że sędziami SN powinny zostawać osoby z wieloletnim doświadczeniem w orzekaniu, dla których zaszczytny urząd sędziego SN jest naturalnym ukoronowaniem kariery sędziowskiej. Po drugie zaś, i nade wszystko, uwa...

Sąd Najwyższy przedstawił pięć pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości UE oraz zawiesił stosowanie przepisów ustawy o SN określających zasady przechodzenia sędziów SN w stan spoczynku

W dniu dzisiejszym (02.08) Sąd Najwyższy w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w związku z pytaniem prawnym, które znalazło się na wokandzie sądu postanowił zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości UE z pytaniami prejudycjalnymi dotyczącymi zasady niezależności sądów i niezawisłości sądów jako zasad prawa unijnego oraz unijnego zakazu dyskryminacji ze względu na wiek. Pytania zadał skład powiększony Sądu Najwyższego, powołany do rozpoznania zagadnienia prawnego...

Uchwała z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zapowiedzi rzecznika rządu o usunięciu sędziego Wojciecha Łączewskiego z urzędu

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" wyraża stanowczy sprzeciw wobec wypowiedzi rzeczniczki rządu Joanny Kopcińskiej, która w telewizji wPolsce.pl stwierdziła: „Chcemy, by nigdy więcej nie było (...) sędziego Łączewskiego (...)”.Wypowiedź ta stanowi niedopuszczalny, karygodny atak ze strony przedstawiciela władzy wykonawczej na sędziego Wojciecha Łączewskiego. Jest to jawna zapowiedź usunięcia Pana Sędziego z zawodu. Rządzący politycy chcieliby w...

Uchwała z 1 sierpnia 2018 r. w sprawie próby przeniesienia sędziego Waldemara Żurka wbrew jego woli do innego Wydziału

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" wyraża stanowczy sprzeciw wobec podjętej przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie próby przeniesienia sędziego Waldemara Żurka - wbrew jego woli - do innego wydziału. Takie działanie Prezesa SO w Krakowie ocenić należy jednoznacznie jako formę represji wobec sędziego konsekwentnie broniącego niezależności sądów. Przymusową zmianę przydziału służbowego sędziego Waldemara Żurka uznajemy za próbę zastraszeni...

Uchwała Zarządu SSP Iustitia Oddziału w Warszawie w sprawie próby przeniesienia sędziego Waldemara Żurka przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie Dagmarę Pawelczyk-Woicką do innego wydziału Sądu

Zarząd Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia wyraża stanowczy sprzeciw wobec podjętej przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie próby przeniesienia sędziego Waldemara Żurka - wbrew jego woli - do innego wydziału.   Takie działanie Prezesa SO w Krakowie ocenić należy jednoznacznie jako formę represji wobec sędziego konsekwentnie broniącego niezależności sądów.   Przymusową zmianę przydziału służbo...

Komunikaty

Media