Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Świat akademicki w obronie Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego oraz Sędziów Sądu Najwyższego

Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego z dnia 3 lipca 2018r. Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego wyraża stanowczy sprzeciw wobec działań władzy ustawodawczej i wykonawczej, które godzą w konstytucyjne gwarancje trójpodziału władz oraz zasady niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej, w fundamentalną zasadę niezależności władzy sądowniczej od władzy politycznej. ...

Uchwała Zespołu Interwencyjnego Forum Współpracy Sędziów nr 4/2018 z dnia 02 lipca 2018 r.

Zespół Interwencyjny Forum Współpracy Sędziów, powołany celem przyjmowania informacji i monitorowania przypadków zagrożeń niezawisłości sędziów i niezależności sądów, wyraża stanowczy sprzeciw wobec wypowiedzi przedstawicieli władzy wykonawczej i ustawodawczej, w tym Premiera i Ministerstwa Sprawiedliwości oraz marszałków Sejmu i Senatu, deprecjonujących Sąd Najwyższy oraz Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzatę Gersdorf. W szczególności sprzeciwiamy si...

Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Rzeszowie krytycznie odnosząca się do obecnej sytuacji polskiego sądownictwa, w tym działań wobec Sądu Najwyższego

Uchwała zebrania sędziów Sądu Okręgowego w Rzeszowie W trosce o zachowanie podstawowych wartości konstytucyjnych Rzeczpospolitej Polskiej – dobra wspólnego wszystkich obywateli tj., podziału i równowagi władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej, niezależności sądów i niezawisłości sędziów, prawa do rzetelnego procesu, Wzywamy wszystkich sędziów w Polsce do nieulegania naciskom i próbom zastraszenia i wywierania presji, do postępowania zgodnego z...

Komunikaty

Media