Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

100 lat odrodzonej Adwokatury Polskiej!

adwokatura 100

Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie czasowej odmowy opiniowania kandydatów do objęcia urzędu sędziów sądów okręgowych i sądu apelacyjnego apelacji gdańskiej

UCHWAŁA Nr 1 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie czasowej odmowy opiniowania kandydatów do objęcia urzędu sędziów sądów okręgowych i sądu apelacyjnego apelacji gdańskiej Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej odmawia udziału w procedurze opiniowania kandydatów do objęcia urzędu sędziów sądów okręgowych i sądu apelacyjnego apelacji gdańskiej do czasu zajęcia stanowiska przez TSUE w sprawie ...

Naczelny Sąd Administracyjny kieruje pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie usuwania sędziów Sądu Najwyższego

21 listopada 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał pięć odwołań od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 24 sierpnia 2018 r., nr 318/2018 oraz z dnia 28 sierpnia 2018 r., nr 330/2018 w przedmiocie przedstawienia (nieprzedstawienia) wniosków o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego (sygn. akt II GOK 2/18, II GOK 3/18, II GOK 5/18, II GOK 6/18 i II GOK 7/18). Po połączeniu powyższych odwołań do wspólnego rozpoznania pod sygn. akt II G...

Pismo Prezesa Sądu Okregowego w Zielonej Górze z dn. 21 listopada 2018 r. wraz z Uchwałami nr. 1-8 Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

Pismo Prezesa Sądu Okregowego w Zielonej Górze z dnia 21 listopada 2018 roku wraz z Uchwałami numer 1-8 Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Zielonej Górze.

Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 15 listopada 2018 r.

Pismo Prezesa Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie oraz Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 15 listopada 2018r.

Komunikaty

Media