Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Łódzcy sędziowie wzywają nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa do rezygnacji z pełnienia funkcji w tym organie

 UCHWAŁA ZGROMADZENIA PRZEDSTAWICIELI SĘDZIÓW OKRĘGU  SĄDU OKRĘGOWEGO W ŁODZI Z DNIA 16 MARCA 2018 r.   Wobec dokonania w dniu 6 marca 2018 r. wyboru przez  Sejm Rzeczpospolitej Polskiej nowego składu sędziowskiej części Krajowej Rady Sądownictwa i przerwania z dniem 7 marca 2018r. kadencji poprzednich, pochodzących z wyboru sędziów - członków Rady, Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w  Łodzi jednoznacznie stwierdza,  że organ, który zgo...

The Summary of Resolutions of General Assmeblies of Common Courts (Regarding Dismissal of Court Presidents and their Deputies)

The Minister of Justice, Zbigniew Ziobro, exercising his extraordinary powers given to him by virtue of Art. 17 (1) of the Act of 12 July 2017 on amending the Act on the Organisation of Ordinary Courts, dismissed 149 court presidents and vice presidents before the end of their term of office set in the statute. In many cases these decisions were strongly criticised by the bodies of judicial self-government because they lacked substantive justification or because the justification provided conta...

Stanowiska sędziów krytykujące realizację nadzwyczajnych uprawnień przez Min. Ziobro nadanych mu art. 17 ust 1 ustawy z dnia 12 lipca 2017r. o zmianie ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych

Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, realizując swoje nadzwyczajne uprawnienia nadane art. 17 ust 1 ustawy z dnia 12 lipca 2017r. o zmianie ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych, odwołał przed upływem ustawowo określonych kadencji niemal 150 prezesów i wiceprezesów sądów. W wielu przypadkach decyzje zostały skrytykowane przez organy samorządu sędziowskiego z uwagi na brak ich merytorycznego uzasadnienia lub z uwagi na uzasadnienia zawierające nieprawdziwe informacje: ...

Zbiór dobrych praktyk nadzorczych

Najczęściej pojawiające się i najbardziej typowe działania administracji sądowej, które łatwo mogą prowadzić do naruszeń niezawisłości stały się podstawą do sformułowania, na zasadzie antytezy ,,Zbioru dobrych praktyk nadzorczych”. Ostatnie cztery tezy wskazują na najbardziej rażące formy ingerowania w niezawisłość.  Powstały one w wyniku prac Forum Współpracy Sędziów i zostały przesłane do KRS celem rozważenia podjęcia stosownej uchwały w tej materii . Oto i...

A Collection of Good Management Practices

The most frequent and the most typical practices of court management which may easily lead to violation of independence have provided the basis for compiling, by contrast, “A Collection of Good Management Practices” . The last four items represent the most blatant examples of interfering with independence. The collection is a result of the work of the Forum for the Cooperation of Judges. Judges Cooperation Forum and have been sent to the National Council for the Judiciary (NCJ) for considera...

Komunikaty

Media