Irlandzki sąd (High Court of Justice) powziął wątpliwości co do stanu praworządności w Polsce i wstrzymuje decyzję o ekstradycji

Z informacji przekazywanych przez polskie oraz irlandzkie media - podczas rozpatrywania wniosku o ekstradycję irlandzki High Court of Justice powziął wątpliwości co do stanu praworządności w Polsce. Z relacji The Irish Times wynika, że wątpliwości te zostały spowodowane zmianami w sądownictwie, jakie przeprowadza rząd Prawa i Sprawiedliwości, które w ocenie tego Sądu podważają rządy prawa oraz zasady demokracji w Polsce. 

W związku z tym sprawa obywatela polskiego zatrzymanego na podstawie europejskiego nakazu aresztowania w Irlandii została wstrzymana do czasu rozpoznania pytania prawnego, jakie ten sąd skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

źródło: https://www.irishtimes.com/news/crime-and-law/courts/high-court/high-court-judge-seeks-eu-ruling-on-effect-of-polish-law-changes-1.3424530

 

Kolejni prezesi sądów wskazani przez Ministra Sprawiedliwości rezygnują z funkcji

W listopadzie 2017 roku rezygnację złożył Prezes Sądu Rejonowego w Żorach Cezary Podsiadlik.

W styczniu 2018 roku zrezygnowali :

- Prezes Sądu Rejonowego w Oleśnie Marek Nowosiński

- Wiceprezes Sądu Okręgowego w Opolu Adam Cąkała.

W lutym 2018 roku rezygnację złożyli :

- Prezes Sądu Rejonowego w Kluczborku Małgorzata Pawlicka

- Prezes Sądu Rejonowego w Poznaniu- Nowe Miasto i Wilda Kamil Antkowiak.

W marcu 2018 roku rezygnację złożył Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi Dariusz Limiera.

 

Każda z ww. osób pełniła funkcję powierzoną przez Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego przez okres od kilku dni do jednego miesiąca. Objęły one stanowiska po prezesach i wiceprezesach sądów, odwołanych w trybie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.1452), czyli odwołanych w trakcie kadencji, wbrew opinii sędziów i bez wiarygodnych powodów. Te i inne zmiany dokonane przez okres sześciu miesięcy obowiązywania ww. przepisu, zwykle bardzo negatywnie wpłynęły na atmosferę w pracy, a to w połączeniu z utrzymującymi się od dłuższego czasu brakami kadrowymi i dużą liczbą spraw wpływających do sądów, nie pomaga w sprawnym realizowaniu zadań nałożonych na wymiar sprawiedliwości.

Biała Księga - manipulacje. Wprowadzenie

Biała Księga - manipulacje. Odcinek #1. Premiera!

Odcinek #1

Wkrótce następne odcinki!

Zaproszenie na konferencję MEDEL w Berlinie

16 marca 2018r. w Berlinie odbędzie się konferencja "Niezależne sądownictwo w Polsce i Europie" organizowana przez  MEDEL (Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés, Europejscy Sędziowie i Prokuratorzy na rzecz Demokracji i Wolności).

Wśród zaproszonych prelegentów znalazł się m.in. członek Zarządu Iustitii Grzegorz Szacoń. Pozostali prelegenci to: Prezydent MEDEL Filipe Marques (Portugal), Prof. Dr. Anne Sanders, M.Jur. (Oxford), Dr. Joanna Guttzeit (Berlin), Grzegorz Borkowski (Krajowa Rada Sądownictwa), Thomas Guddat (Prezes Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Sędziów). 

Miejsce konferencji: Kammergericht Berlin , room 449 , Elßholzstraße 30-33, 10781 Berlin-Schöneberg

Rozpoczęcie konferencji: 10:00 a.m.

Poniżej zaproszenie i program konferencji:

Czytaj więcej...

Dom Sędziego Seniora - prośba o wsparcie

Szanowne Koleżanki i Koledzy sędziowie, drodzy Iustitianie

 

         Z ogromną satysfakcją informujemy, iż Fundacja Dom Sędziego Seniora, do której aktywnie należy m.in. Stowarzyszenie Sędziów Polskich ”Iustitia”,  została umieszczona w wykazie organizacji pożytku publicznego. To pozwala na dokonywanie odpisu 1% podatku PIT za 2017 w 2018 r.

         Zachęcając do dokonania wyboru Fundacji jako beneficjenta 1% podatku informujemy, iż  statutowym celem organizacji jest niesienie pomocy sędziom i pracownikom wymiaru sprawiedliwości, którzy jej potrzebują z racji wieku, stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej.

         Zgromadzenie środków  na koncie Fundacji pozwoli w przyszłości na podjęcie działań zmierzających do zrealizowania najważniejszego zadania, a mianowicie budowy Domu Sędziego Seniora, w którym godne miejsce znajdą Ci nasi koledzy i koleżanki, które najbardziej potrzebują wsparcia i pomocy. 

         Przedstawiając niezbędne dane umożliwiające dokonanie odpisu lub darowizny prosimy o przekazanie wszystkim zainteresowanym niniejszej informacji.

                                                                                     Zarząd SSP "Iustitia”

 

 DOM  SĘDZIEGO  SENIORA

Okaż solidarność, dobrze wykorzystaj swój 1%

Zapraszamy do przekazywania 1% podatku  lub

darowizn na Fundację zapewniająca godne życie najstarszym sędziom

oraz pracownikom wymiaru sprawiedliwości.

Fundacja Dom Sędziego Seniora

Ul. Rakowiecka 30, 02-528 Warszawa

PKO BP SA: 27 1020 1097 0000 7102 0272 1082

Nr KRS 0000538611,

REGON: 360628662

NIP: 5213686751

Publikacje prasowe

Polska naprawdę wstaje z kolan, ale nie tak, jak chciałby tego PiS

Uznaliśmy, że wszystko, co wywalczono w 1989 roku, będzie dane na zawsze. A okazało się, że obecna władza w dwa lata kilkoma ustawami zdemolowała porządek prawny w kraju. Poszło im łatwo, bo przez całe lata środowisko sędziowskie odseparowało się od społeczeństwa - Krystian Markiewicz

 

 

Zmiany w ustawie o KRS, SN i sądach powszechnych

Teraz po wymianie ponad 170 prezesów i wiceprezesów jest za późno na takie rozwiązania. Większość zmian jest tylko pozorna, bo w obecnej sytuacji wymiaru sprawiedliwości praktycznie nic nie zmieni - Bartłomiej Przymusiński.

 

 

Radio i telewizja

Zmiany w Sądzie Najwyższym

- komentarz rzecznika Iustitii Bartłomieja Przymusińskiego

tvn24.pl