Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Komisja Europejska kieruje skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku ze zmianami w ustawie o Sądzie Najwyższym

Komisja Europejska zdecydowała się skierować w trybie przyspieszonym do Trybunału Europejskiego Unii Europejskiej skargę przeciwko polskiemu rządowi w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym i zmianach jakie ona wprowadza w zakresie statusu dotychczasowych sędziów, w tym Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego. Zwróciła się również o tymczasową decyzję zabezpieczającą aby do czasu wydania ostatecznego rozstrzygnięcia Trybunał Sprawiedliwości UE - zawiesił niektóre przepisy ustawy ...

Ewa Maciejewska - podziękowania po przesłuchaniu przed rzecznikiem dyscyplinarnym

Na stronie: www.sedziowielodzcy.pl pojawiło się podziękowanie sędzi Ewy Maciejewskiej, która 20 września 2018r. była przesłuchiwana przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego w związku z pytaniem prawnym (prejudycjalnym), które wystosowała do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Poniżej treść listu: W związku z nadzwyczajną ilością wyrazów wsparcia i solidarności, jakie otrzymałam po tym, jak zostałam wezwana na przesłuchanie przez zastępcę rzecz...

List absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego, sędziów, radców prawnych, pracowników naukowych do prof. dr hab. Marka Zirk-Sadowskiego Prezesa NSA w sprawie jego milczącej postawy w czasie prac nowej KRS

Absolwenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, którego profesorem jest Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego i członek nowej Krajowej Rady Sądownictwa - prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski, wystosowali do niego list w sprawie postawy, jaką prezentuje w czasie prac obecnej nowej Krajowej Rady Sądownictwa. List podpisało już ponad 90 osób.

pełna treść listu (pdf)

Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje u Z-cy Rzecznika Dyscyplinarnego Michała Lasoty w sprawie sędziów wzywanych do wyjaśnień za wypowiedzi publiczne

Rzecznik Praw Obywatelskich skierował 19 września 2018r. zapytanie do Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Powszechnych Michała Lasota o przedstawienie wyjaśnień, jakie przesłanki przemawiały za wezwaniem wskazanych sędziów do złożenia wyjaśnień co do ich udziału w programach informacyjnych, w których wypowiadali się oni na temat aktualnej sytuacji w wymiarze sprawiedliwości. Zwrócił się również o informację na czyj wniosek podjęte zostały czynności wyjaśniaj...

Sędziowie Apelacji Gdańskiej przeciwko zastraszaniu sędziów, działaniom rzeczników dyscyplinarnych, statusie sędziów SN, wzywają członków KRS do złożenia mandatu

Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej w dniu 21 września 2018r. podjęło dwie uchwały. Sędziowie sprzeciwiali się tłumieniu działalności publicznej sędziów, zastraszaniu sędziów, działalności rzeczników dyscyplinarnych, wezwali członków KRS do rezygnacji, odnieśli się do statusu sędziów SN, których politycy próbują przenieść w stan spoczynku. Poniżej prezentujemy treść obu uchwał.  uchwała nr 1 uchwała nr 2...

Komunikaty

Media