Wiceminister Łukasz Piebiak odwołuje Grzegorza Borkowskiego i Ewę Stryczyńską z Biura Krajowej Rady Sądownictwa

Jak wynika z informacji podanych przez wyborcza.pl Wiceminister Sprawiedliwości Łukasz Piebiak odwołał z Biura Krajowej Rady Sądownictwa dwóch sędziów. Byli to sędzia dr. Grzegorz Borkowski oraz sędzia Ewa Stryczyńska (byłego współpracownika Prezydenta Lecha Kaczyńskiego).

źródło: wyborcza.pl

Wystąpienie I Prezes SN prof. Małgorzaty Gersdorf z okazji Dorocznego Zgromadzenia Ogólnego Sędziów NSA (12 marca 2018r.)

W dniu 12 marca 2018 r. odbyło się doroczne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego w celu rozpatrzenia informacji o działalności sądów administracyjnych w 2017 roku. Poniżej przedstawiamy tekst wystąpienia Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzaty Gersdorf podczas tego Zgromadzenia. 

 pełen tekst wystąpienia

Biała Księga Premiera - manipulacje. Odcinek #2

Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów Irlandzkich w sprawie ataku na Panią Sędzię Aileen Donnelly

„Sędziowie zrzeszeni w Stowarzyszeniu Sędziów Irlandzkich wyrażają najwyższą dezaprobatę wobec osobistych ataków i obelg skierowanych prawdopodobnie przeciwko członkini naszego stowarzyszenia Pani Sędzi Aileen Donnelly ze strony niektórych polskich mediów. Każda zainteresowana osoba lub strona ma prawo do krytyki wyroku lub orzeczenia Sądu, i ma prawo to robić nawet w stanowczych słowach. Ponieważ sędzia jest osobą sprawującą urząd publiczny, to podlega krytyce stron za sposób w jaki pełni swoje służbowe obowiązki, niemniej krytyka powinna się do tego ograniczać i dotyczyć decyzji sądu, a nie osobiście sędziego. Pozostające bez związku ze sprawą odwołania do osobistego i prywatnego życia Pani Sędzi Donelly są całkowicie nieakceptowalne i potępiamy je w całej rozciągłości.

Składając powyższe oświadczenie nie wyrażamy w żaden sposób komentarza, ani poglądów w odniesieniu do niezakończonej prawomocnie sprawy, czy podlegającego zaskarżeniu orzeczenia, ponieważ byłoby to z naszej strony niewłaściwe.

Ujawniamy nazwiska sędziów, referendarzy, asystentów sędziego i kuratorów sądowych pracujących w Min. Sprawiedliwości (stan na 15.01.2018)

Ujawniamy listy osób delegowanych do pracy w Min. Sprawiedliwości wg stanu na dzień 15 stycznia 2018 roku uzyskaną w drodze informacji publicznej.

Sędziów delegowanych było 163 i liczba ta zmieniła się w stosunku do stanu z dnia 31 sierpnia 2017r. o jedną osobę (było 162). W okresie od 1 września 2017r. do dnia 15 stycznia 2018r. w Ministerstwie Sprawiedliwości podjęli pracę w ramach delegacji:

1. sędzia Antoni Batko (SR Zamość);

2. sędzia Elżbieta Daniluk (SO Lublin);

Czytaj więcej...

Odpowiedź na Kompedium Białej Księgi w sprawie reform polskiego wymiaru sprawiedliwości przedstawione przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej dla Komisji Europejskiej

Niniejsza odpowiedź na kompendium Białej Księgi, przedstawionej przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej Komisji Europejskiej, została przygotowana przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” wraz z zespołem ekspertów w celu przedstawiania rzetelnego obrazu reform polskiego wymiaru sprawiedliwości, przeprowadzanych od ponad dwóch i pół roku w Polsce.

Odpowiedź jest zbudowana w następujący sposób: najpierw przytoczona została teza zawarta w dokumencie przygotowanym przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej (napisana italikiem i opatrzona cudzysłowem), a następnie odpowiedź na tę tezę, przedstawiona przez Stowarzyszenie „Iustitia”.

W osobnym dokumencie Stowarzyszenie „Iustitia” przedstawi całościową odpowiedź na Białą Księgę. W przygotowaniu wersja angielska obu dokumentów. Całość dokumentu dostępna po kliknięciu "Czytaj więcej". Zapraszamy do lektury !

 link do dokumentu

Czytaj więcej...

Publikacje prasowe

Polska naprawdę wstaje z kolan, ale nie tak, jak chciałby tego PiS

Uznaliśmy, że wszystko, co wywalczono w 1989 roku, będzie dane na zawsze. A okazało się, że obecna władza w dwa lata kilkoma ustawami zdemolowała porządek prawny w kraju. Poszło im łatwo, bo przez całe lata środowisko sędziowskie odseparowało się od społeczeństwa - Krystian Markiewicz

 

 

Zmiany w ustawie o KRS, SN i sądach powszechnych

Teraz po wymianie ponad 170 prezesów i wiceprezesów jest za późno na takie rozwiązania. Większość zmian jest tylko pozorna, bo w obecnej sytuacji wymiaru sprawiedliwości praktycznie nic nie zmieni - Bartłomiej Przymusiński.

 

 

Radio i telewizja

Zmiany w Sądzie Najwyższym

- komentarz rzecznika Iustitii Bartłomieja Przymusińskiego

tvn24.pl