Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Sędziowie łódzcy apelują do Wiceministra Łukasza Piebiaka i sprzeciwiają się powołaniu prezesa Michała Błońskiego

UCHWAŁA ZGROMADZENIA PRZEDSTAWICIELI SĘDZIÓW OKRĘGU SĄDU OKRĘGOWEGO W ŁODZI  z  dnia 29 MARCA 2018 r. W SPRAWIE APELU DO SĘDZIEGO ŁUKASZA PIEBIAKA  Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi zwraca się z apelem do sędziego Łukasza Piebiaka, pełniącego również funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, aby dochowując wierności złożonej przysiędze sędziowskiej służenia wiernie Rzeczpospolitej Polskiej, stania na st...

Sprostowanie informacji zawartych w artykule "Już 40 sędziów odeszło ze stowarzyszenia Iustitia"

W artykule redaktor Agaty Łukaszewicz zamieszczonym w "Rzeczpospolitej" w dniu 21 marca 2018 roku pod tytułem „Już 40 sędziów odeszło ze stowarzyszenia Iustitia” podano nieprawdziwą informację, jakoby w 2018 roku rezygnację z członkostwa złożyło około 30–40 sędziów. Podobną nieprawdziwą tezę o masowych odejściach z Iustitii z powodu krytyki przez stowarzyszenie polityki Ministerstwa Sprawiedliwości od wielu miesięcy usiłują przedstawiać sędziowie związa...

Stanowisko Zarządu SSP Iustitia w sprawie rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia z zadowoleniem przyjmuje złożenie przez Pana sędziego Dariusza Drajewicza rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu. Decyzja ta stanowi realizację apelu Zebrania Delegatów SSP Iustitia z dnia 10 lutego 2018 roku o rezygnację z członkostwa osób kandydujących do Krajowej Rady Sądownictwa. Decyzja Pana sędziego pozwoli na skuteczniejszą budowę wizerunku Iustitii jako Stowarzyszenia zabiegającego o umacnianie niezależności sądów i...

Zapobieganie korupcji w wymiarze sprawiedliwości – konferencja CEELI Institute, Praga 2018

W dniach 22 – 24 marca 2018 r. w Pradze, w siedzibie CEELI Institute odbyło się spotkanie sędziów z krajów centralnej i wschodniej Europy, poświęcone wymianie doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania przypadkom korupcji w sądownictwie. W spotkaniu uczestniczyli sędziowie z 17 europejskich krajów i USA a także przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych inicjatyw, związanych z wymiarem sprawiedliwości. CEELI (Central and Eastern European Law Initiative)...

Odpowiedź Stowarzyszenia Iustitia na Białą Księgę w sprawie reform polskiego wymiaru sprawiedliwości przedstawioną przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej dla Komisji Europejskiej

link do dokumentu Sądy w Polsce potrzebują dobrego i stabilnego prawa, przemyślanych reform oraz zaufania społecznego. Sędziowie w Polsce nie kwestionują potrzeby usprawniania procedur i lepszej organizacji sądownictwa; przeciwnie od lat o to do polityków apelują. Przedstawiony Państwu przez Premiera Rzeczypospolitej Polskiej dokument „Biała Księga w sprawie reform wymiaru sprawiedliwości”[1] mógł stać się początkiem otwartej i nieskrępowanej dyskusji o koniecznych zmian...

Komunikaty

Media