Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Zaproszenie na szkolenia dla sędziów dotyczące nadzoru nad komornikami i czynnościami komorników

  Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszam na szkolenia dla sędziów dotyczące nadzoru nad komornikami i czynnościami komorników w świetle ustawy z 22.03.2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771 ze zm.), która wejdzie w życie 1.01.2019 r. Szkolenia dla sędziów z apelacji krakowskiej, lubelskiej, warszawskiej, rzeszowskiej i  łódzkiej organizuje Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (dla pozostałych apelacji - Uniwersytety Szczeciński i Wrocławski). Orga...

Apel Iustitii do Krajowej Rady Sądownictwa o transparentość naboru do Sądu Najwyższego

Warszawa, 19 sierpnia 2018 r. Apel do Krajowej Rady Sądownictwa Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA apeluje do Krajowej Rady Sądownictwa by przesłuchanie osób kandydujących do Sądu Najwyższego odbywało się jawnie i było transmitowane. Nabór osób na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego nie jest prywatną sprawą ani kandydujących, ani oceniających ich członków Krajowej Rady Sądownictwa. Kandydowanie na ten urząd, nawet w nieważnym konkursie z jakim mamy do czynien...

Stanowisko Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów z dnia 16.08.2018 r. - apel o wprowadzenie losowego przydziału spraw w Sądzie Najwyższym, Naczelnym Sądzie Administracyjnym i Trybunale Konstytucyjnym

Forum Współpracy Sędziów uznając za słuszną co do zasady koncepcję losowego przydziału spraw, dostrzega jednocześnie w jej wprowadzaniu istotną niekonsekwencję. Zgodnie z art. 175 ust. 1 Konstytucji RP wymiar sprawiedliwości w Rzeczpospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne i sądy wojskowe. Wszystkie Sądy i Trybunały stanowią władzę odrębną oraz niezależną od innych władz, należy więc postulować, aby zasada losowego przydzia...

Zarząd Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa rekomenduje zawieszenie KRS w prawach członka

W dniu 16.08.2018 r. Zarząd Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ) poinformował o zwołaniu na dzień 17.09.2018 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENCJ i rekomendowaniu członkom tej organizacji zawieszenia Krajowej Rady Sądownictwa w prawach członka. W ocenie Zarządu, KRS nie spełnia już wymogów ENCJ dotyczących niezależności. Europejska Sieć Rad Sądownictwa została założona w 2004 roku. Do grona członków założycieli ENCJ należała polska Krajowa Rad...

Petycja Małgorzaty Wrzołek-Romańczuk i Romualda Szewczuka do Krajowej Rady Sądownictwa

Petycja do Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 3 sierpnia 2018 r. "Działając w interesie publicznym, z powołaniem się, w szczególności, na art. 8 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jako Ustawy Zasadniczej, odczytywane w połączeniu z Jej art. 7, art. 92 i art. 144 ust. 2, a także w powiązaniu z art. 2 ust. 1, ust. 2 pkt 1 oraz ust. 3, art. 8 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jednolity: Dz.U z 2018 r., poz. 870; dalej...

Komunikaty

Media