Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Stanowisko Iustitii w sprawie działań Rzecznika Praw Obywatelskich dr Adama Bodnara

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” z aprobatą przyjmuje decyzję Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara o cofnięciu wniosków w przedmiocie stwierdzenia niezgodności z Konstytucją w tych sprawach przed Trybunałem Konstytucyjnym, w których dochodzi do manipulacji składami orzekającymi i które są obsadzane osobami wybranymi na miejsce zajęte już przez legalnie wybranych sędziów. Taka postawa Rzecznika jest wyrazem szacunku dla Konstytucji i funkcji ustrojowej organ...

Stanowisko Iustitii w sprawie zmian w przepisach dotyczących kolegiów sądów

Przepis art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy o Sądzie Najwyższym (Dz.U. poz. 848 ze zm., dalej jako ustawa nowelizująca) ustalił nowe brzmienie art. 30 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 23 ze zm., dalej jako p.u.s.p.), który określa skład oraz zasady wyłaniania członków kolegium sądu okręgowego. W wyniku...

„Okrągły Stół: Państwo bez tortur?” 22 maja 2018 r. w Biurze RPO w Warszawie

22 maja 2018 r. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie organizuje „Okrągły Stół: Państwo bez tortur?” Celem spotkania jest podjęcie dyskusji dotyczącej funkcjonowania międzynarodowych standardów prewencyjnego monitorowania miejsc detencji oraz skutecznych działań służących zapobieganiu torturom, nieludzkiemu i poniżającemu traktowaniu. ...

Spotkanie z Prezydent American Bar Association (ABA), Hilarie Bass

American Bar Association jest niezależną organizacją pozarządową, reprezentującą około 400 000 członków zawodów prawniczych w USA i na całym świecie. W dniach 28-29 maja 2018r. Pani Prezydent ABA, Hilarie Bass, będzie przebywała w Warszawie w celu zwiększenia zaangażowania organizacji w promowanie i ochronę praworządności w Polsce oraz zapewnienia, że przedstawiciele polskich zawodów prawniczych mogą wypełniać swoje obowiązki bez strachu czy obawy odwetu. Członkowie S...

Symboliczny polski sędzia w plebiscycie "Ludzie roku 2017"

Jak co roku, czytelnicy wyborcza.pl biorą udział w plebiscycie "Ludzie Roku 2017". Tym razem wśród osób nominowanych do tego tytułu znalazł się: "Symboliczny polski sędzia". Dziękujemy wszystkim za dotychczas oddane głosy na tę symboliczną osobę. Jednocześnie zachęcamy do udziału w plebiscycie i oddawania dalszych głosów na "Symbolicznego polskiego sędziego". Szczegóły plebiscytu dostępne są tutaj: wyborcza.pl...

Komunikaty

Media