Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Konferencja „Wpływ władzy politycznej na Wymiar Sprawiedliwości w Państwach Grupy Wyszehradzkiej” - Kromieryż, 5-6 listopada 2018 roku

Przedstawiciele Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” oraz prokuratorzy reprezentujący Stowarzyszenie „Lex Super Omnia” wzięli udział w konferencji „Wpływ władzy politycznej na Wymiar Sprawiedliwości w Państwach Grupy Wyszehradzkiej”, organizowanej w Kromieryżu przez Unię Prokuratorów Republiki Czeskiej we współpracy z czeską Unią Sędziów. Ponad osiemdziesięciu uczestników z Czech, Słowacji, Węgier i Polski debatowało o destrukcyjnym wpływie rządzących ...

Uchwała Zarządu Oddziału Gdańskiego SSP Iustitia z 24 listopada 2018 r. w sprawie niedopuszczalnego wywierania presji na sędziego Weronikę Klawonn

Zarząd Oddziału Gdańskiego wyraża zdecydowany sprzeciw wobec bezprecedensowego ataku ze strony części mediów wobec Sędzi Weroniki Klawonn, prowadzącej sprawę z powództwa Jarosława Kaczyńskiego przeciwko Lechowi Wałęsie. Za szczególnie bulwersującą i godną potępienia Zarząd uznaje wypowiedź rzecznika Ministerstwa Sprawiedliwości Jana Kanthaka sugerującą brak bezstronności sędzi i istnienie przyczyn jej wyłączenia. Taka wypowiedź przedstawiciela władzy wykonawczej - ...

Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie czasowej odmowy opiniowania kandydatów do objęcia urzędu sędziów sądów okręgowych i sądu apelacyjnego apelacji gdańskiej

UCHWAŁA Nr 1 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie czasowej odmowy opiniowania kandydatów do objęcia urzędu sędziów sądów okręgowych i sądu apelacyjnego apelacji gdańskiej Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej odmawia udziału w procedurze opiniowania kandydatów do objęcia urzędu sędziów sądów okręgowych i sądu apelacyjnego apelacji gdańskiej do czasu zajęcia stanowiska przez TSUE w sprawie ...

Naczelny Sąd Administracyjny kieruje pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie usuwania sędziów Sądu Najwyższego

21 listopada 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał pięć odwołań od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 24 sierpnia 2018 r., nr 318/2018 oraz z dnia 28 sierpnia 2018 r., nr 330/2018 w przedmiocie przedstawienia (nieprzedstawienia) wniosków o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego (sygn. akt II GOK 2/18, II GOK 3/18, II GOK 5/18, II GOK 6/18 i II GOK 7/18). Po połączeniu powyższych odwołań do wspólnego rozpoznania pod sygn. akt II G...

Komunikaty

Media