Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex super omnia” z dnia 26 stycznia 2019 roku w sprawie zobowiązania zarządu do skierowania zawiadomień w związku z szykanowaniem prokuratorów

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex super omnia” z dnia 26 stycznia 2019 roku w sprawie zobowiązania zarządu do skierowania zawiadomień – w trybie Kodeksu postępowania karnego lub przepisów o odpowiedzialności dyscyplinarnej prokuratorów – o czyny polegające na nadużyciu władzy, szykanowaniu prokuratorów, członków Stowarzyszenia oraz Stowarzyszenia Prokuratorów Lex super omnia. Jedną z podstawowych wolności każdego demok...

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Prokuratorów ”Lex super omnia” z dnia 26 stycznia 2019 roku w sprawie wykorzystywania prokuratury jako narzędzia do walki politycznej

Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex super omnia” stwierdza, że uchwalone w dniu 28 stycznia 2016 roku (Dz.U z dnia 15 lutego 2016 roku, poz. 177) Prawo o prokuraturze, które weszło w życie w dniu 4 marca 2016 roku, zniweczyło 6 – letni okres budowania niezależnej od władzy wykonawczej, apolitycznej prokuratury, na czele której stał wolny od bieżącej presji polityków Prokurator Generalny. Opracowane w zaciszu gabinetów, a następnie przedłożone jako poselskie przepisy ustrojow...

Oświadczenie Platformy na rzecz Niezależnego Sądownictwa w Turcji w sprawie skazania Murata Arslana (EAJ, AEAJ, Medel, J4J)

19 stycznia 2019r. Europejskie Stowarzyszenie Sędziów (EAJ), Stowarzyszenie Europejskich Sędziów Administracyjnych (AEAJ), Europejskie Stowarzyszenie Sędziów i Prokuratorów (MEDEL), Sędziowie dla Sędziów (J4J) w ramach Platformy na rzecz Niezależnego Sądownictwa w Turcji wydały wspólne oświadczenie w sprawie skazania Murata Arslana na 10 lat więzienia. Murat Arslan to przewodniczący stowarzyszenia sędziów tureckich YARSAV, laureat Nagrody Praw Człowieka im. Vaclava Havla. Li...

Skarga Komisji Europejskiej przeciwko Polsce (C-619/18) - termin rozprawy przed TSUE wyznaczony na 12 lutego 2019r.

Jak wynika z informacji prasowych, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyznaczył rozprawę na dzień 12 lutego 2019r. w sprawie skargi Komisji Europejskiej przeciwko Polsce w sprawie ustaw wprowadzających zmiany w Sądzie Najwyższym. Dla przypomnienia: link do postanowienia o środkach tymczasowych (kliknij tu) link do postanowienia dot zobowiązania dla Polski (kliknij tu) link do postanowienia o trybie przyspieszonym (kliknij tu) link do skargi KE (kliknij tu)...

Uchwała Oddziału Toruńsko-Włocławskiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA z dnia 30.11.2018 r.

Stanowczo sprzeciwiamy się aktualnym praktykom prowadzenia postępowań dyscyplinarnych w stosunku do sędziów, związanych z ich działalnością orzeczniczą, wypowiedziami publicznymi oraz realizacją ustawowych kompetencji. Zarówno powody tychże postępowań, jak i forma ich prowadzenia uwłaczają godności urzędu sędziego i narażają na utratę zaufania niezbędnego do pełnienia służby.  W naszej opinii postępowania te służą zastraszeniu poszczególnych sędziów, a...

Komunikaty

Media