Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Uchwała Zespołu Interwencyjnego Forum Współpracy Sędziów w sprawie nagannych wypowiedzi polityków o sędziach

Uchwała Zespołu Interwencyjnego Forum Współpracy Sędziów nr 9/2018 z dnia 02 października 2018 r. Zespół Interwencyjny Forum Współpracy Sędziów, powołany celem przyjmowania informacji i monitorowania przypadków zagrożeń niezawisłości sędziów i niezależności sądów, z całą mocą przypomina wszystkim uczestnikom życia publicznego, że istnienie niezależnego i apolitycznego wymiaru sprawiedliwości stanowi zasadę demokratycznego państwa prawnego i trójpodziału wład...

Prokurator chce pytać adwokata o czym rozmawiał ze swoim klientem

Warszawa, dnia 27 września 2018 r. Stanowisko nr 14/2018 Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych dotyczące ochrony tajemnicy zawodowej Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych w związku z pracami legislacyjnymi prowadzonymi przez Ministra Sprawiedliwości, które dotyczą zmian w zakresie zasad zwalniania z tajemnicy zawodowej w postępowaniu karnym (m.in. adwokackiej, dziennikarskiej, lekarskiej, radcy prawnego) przypomina, że tajemni...

Prezydent musi czekać - opinia prawna prof. Andrzeja Jakubeckiego w sprawie konsekwencji orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego dla postępowania nominacyjnego sędziów Sądu Najwyższego

Opinia prawna prof. Andrzeja Jakubeckiego w sprawie przedmiotowego i podmiotowego zakresu postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 września 2018 roku.

Wersja do pobrania w PDF

Pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu z 25.09.2018 r. wraz z Uchwałą Nr. 1 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu

Pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu z 25.09.2018 r. wraz z Uchwałą Nr.1 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Apel SSP Iustitia do Pana Prezydenta Andrzeja Dudy z dnia 28.09.2018 r.

"Zwracamy się do Pana Prezydenta o wstrzymanie się z decyzjami w sprawie powołania nowych sędziów Sądu Najwyższego do zakończenia wszystkich postępowań odwoławczych w Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz postępowań o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Krajową Radę Sądownictwa. Pozwoli to na uniknięcie chaosu prawnego oraz zachowanie wiarygodności Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej."             &am...

Komunikaty

Media