Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Powołano Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS

  W 29. rocznicę wyborów 1989 roku, które rozpoczęły polską drogę do wolności i demokracji, powołujemy 4 czerwca 2018 roku Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS. Porozumienie podpisują przedstawiciele organizacji zrzeszających sędziów, prokuratorów, organizacji obywatelskich oraz inicjatyw zaangażowanych w obronę praworządności w Polsce. Sygnatariuszami porozumienia są: Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” St...

Obserwatorzy "Iustitii” w Trybunale Sprawiedliwości w sprawie dotyczącej praworządności w Polsce

1 czerwca 2018r odbyło się wysłuchanie w Wielkiej Izbie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu w sprawie udzielenia odpowiedzi na pytanie prejudycjalne Sądu Najwyższego Irlandii. Sprawa dotyczy orzeczenia wstępnego w kwestii wydania polskiego obywatela z Irlandii do Polski w trybie europejskiego nakazu aresztowania (sprawa C-216/18 PPU). Trybunał ma orzec, czy podsądny może być wydany do swojego ojczystego kraju w ramach procedury europejskiego nakazu aresztowania,...

List prof. Marcina Matczaka do sędziów Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczący sytuacji polskiego wymiaru sprawiedliwości w 2018 roku

Szanowni sędziowie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, W czerwcu zdecydują Państwo, czy pomimo ogromnych zmian legislacyjnych, polskie sądownictwo jest wciąż niezależne oraz czy może zapewnić sprawiedliwy proces osobom ekstradowanym do Polski na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania. Jako polski prawnik, zdecydowałem się wykorzystać starą tradycję listu amicus curiae – listu od przyjaciela sądu – do zobrazowania sytuacji polskiego wymiaru sprawiedliwości w 2...

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia solidaryzuje się z rumuńskimi sędziami i prokuratorami

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia w pełni solidaryzuje się z sędziami i prokuratorami rumuńskimi, którzy protestują przeciwko osłabianiu niezależności sądów i niezawisłości sędziów i prokuratorów w Rumunii. W pełni podzielamy stanowisko sędziów i prokuratorów zaprezentowane w rezolucji z dnia 23 maja 2018r (http://www.forumuljudecatorilor.ro/index.php/archives/3248). Z niepokojem przyjmujemy podobieństwa procesów zachodzących w Rumunii do tego, co jest udziałem p...

Sprawozdanie ze Spotkania Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów w Berlinie, w maju 2018 roku

Organizatorami spotkania w Berlinie było Europejskie Stowarzyszenie Sędziów oraz Narodowe Stowarzyszenie Sędziów Niemieckich. Spotkanie odbyło się w dniach od 24 do 26 maja 2018 roku. W 2018 roku Berlin został wybrany jako miejsce spotkania Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów, w którym uczestniczyli sędziowie z prawie wszystkich krajów europejskich oraz delegaci innych krajów między innymi Chile i Izraela. W spotkaniu nie uczestniczyli między innymi sędziowie z Turcji, którzy...

Komunikaty

Media