Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Już jest! Nowy numer Kwartalnika Iustitii. Zapraszamy do lektury!

Ukazał się najnowszy numer Kwartalnika Iustitii. A w nim m.in: - Najważniesze były spotkania z ludźmi - Krystian Markiewicz - Instytucja sędziego pokoju w Hiszpanii - María Luisa Villamarín López - Zakres przedmiotowy stosowania art. 114 § 1 i 2 ustawy z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych - Katarzyna Dudka - Czy w Polsce są wolne sądy? Ocena z perspektywy trzech lat walki o praworządność - Krystian Markiewicz - Fragment Oratio pro Cluentio Cycerona – pier...

Echa listu Prezesa Iustitii do Fransa Timmermansa

List Prezesa Iustitii Krystiana Markiewicza do v-ce Przewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa w sprawie postępowań dyscypliarnych prowadzonych wobec polskich sędziów 19.02.2019 roku sędzia Krystian Markiewicz poprosił o wsparcie Komisję Europejską w zapewnieniu obiektywizmu w toczących się postępowaniach dyscyplinarnych wobec sędziów. W swoim wystąpieniu z-va Przewodniczącego KE Frans Timmermans odpowiedział na wezwania Iustitii i obiecał wniklwe przyglądanie s...

Sprawozdanie z konferencji „Praworządność i niezależność sądownictwa na Węgrzech i w Europie – trendy , obawy”, która odbyła się 25 stycznia 2019r. w Budapeszcie

W dniu 25 stycznia 2019 roku odbyła się w Budapeszcie konferencja zorganizowana wspólnie przez Helsińską Fundację Praw Człowieka na Węgrzech, węgierski oddział Amnesty International, przy wsparciu ambasad Szwajcarii i Królestwa Holandii w Budapeszcie oraz OBWE. Temat konferencji to: „Praworządność i niezależność sądownictwa na Węgrzech i w Europie – trendy , obawy”. Obrady uroczyście otwarł Ambasador Królestwa Holandii w Budapeszcie Rene van Hell. Słowo wstępne wy...

Opinia prof. dr hab Teresy Dukiet-Nagórskiej o prawnomaterialnych aspektach zarzutów stawianych sędziom w postępowaniach dyscyplinarnych

Przedstawiamy opinię prof. zw. dr hab. nauk prawnych Teresy Dukiet-Nagórskiej, o prawnomaterialnych aspektach zarzutów stawianych sędziom
w postępowaniach dyscyplinarnych.

Pełna treść opinii dostępna tutaj (pdf).

Okręgi sądowe, gdzie sędziowie wstrzymali się od udziału w procesie nominacyjnym na stanowiska sędziowskie [stan na 05.03.2019]

AKTUALNY ZAKRES TERYTORIALNY wstrzymania się z opiniowaniem kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziowskich w sądach powszechnych wszystkich szczebli, wynikający z uchwał podjętych przez zgromadzenia przedstawicieli sędziów apelacji i okręgu, zgromadzenia ogólne sędziów apelacji i okręgu oraz w jednym przypadku kolegium sądu apelacyjnego. ➡Sędziowie okręgu zielonogórskiego w dniu 28 lutego 2019 roku podjęli uchwałę o wstrzymaniu się z opiniowaniem kandyda...

Komunikaty

Media