Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Prezydent złamie prawo powołując sędziów SN przed terminem - opinia prawna

prof. zw. dr hab. Jan Zimmermann Uniwersytet Jagielloński OPINIA  PRAWNA o przepisach art. 43 ust. 1 i art. 43 ust. 2 w zw. z art. 37 ust. 1 i art. 44 ust. 1 a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (t. jedn. Dz. U 2018 r. poz. 389 z późn. zm.) – cyt. jako ustawa, oraz w zw. z art.29 i art. 35 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U 2018 r. , poz. 5 z późn. zm.) – cyt. jako ustawa o SN Art. 43 ust. 1 ustawy wprowadza zasadę,...

Prezesi Sędziowskich Stowarzyszeń Państw Nordyckich zaniepokojeni ingerencją polityczną w polskie sądownictwo

Wyrażając troskę w sprawie ingerencji politycznej w polskie sądownictwo Prezesi stowarzyszeń sędziowskich Danii, Finlandii, Islandii, Norwegii,  Szwecji, Łotwy i Estonii podejmują następującą uchwałę Na swoim dorocznym spotkaniu Prezesów Sędziowskich Stowarzyszeń Państw Nordyckich podjęliśmy uchwałę o zaproszeniu do swojego grona Stowarzyszeń Sędziów z Estonii i Łotwy oraz przedstawiciela Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA w celu przedyskutowania aktua...

Stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego w sprawie procedury wyboru sędziów do Sądu Najwyższego

Zespół Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego przypomina, że będąca obecnie w toku procedura wyboru sędziów Sądu Najwyższego (SN) jest procedurą nieważną, bowiem inicjujące ją obwieszczenie Prezydenta RP z 24 maja 2018 r. o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym nie zostało podpisane (kontrasygnowane) przez Prezesa Rady Ministrów. W świetle obowiązującej Konstytucji RP każdy akt urzędowy Prezydenta RP, który nie jest prerogatywą, w...

Uchwały NRA dotyczące procedury wyłaniania kandydatów na sędziów SN

Podczas nadzwyczajnego posiedzenia plenarnego Naczelnej Rady Adwokackiej 29 sierpnia br. jednogłośnie podjęto uchwałę, w której NRA odniosła się do sposobu wyłaniania kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego. NRA wyraziła pogląd, że:  podstawy prawne oraz sposób wyłaniania kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego naruszają standardy konstytucyjne oraz wspólne zasady prawa Unii Europejskiej, sposób wyłaniania kandydatów jest nietransparentny, pospieszny, nie...

neo-KRS na straży niezależności i niezawisłości

- Osoby, które łamią prawo w Polsce, spotkają się z adekwatną reakcją w tym zakresie - powiedział członek neo-KRS Maciej Nawacki. Pytany o to, czy ma na myśli sędziów Sądu Najwyższego, sędzia odpowiada: - Też. Chodzi o siedmiu sędziów Sądu Najwyższego i ich słynne postanowienie, w którym zwracają się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniami prejudycjalnymi o nowy wiek emerytalny sędziów, a do czasu odpowiedzi zawieszają działanie odpowiednich prz...

Komunikaty

Media