Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Stanowisko Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ) w sprawie sytuacji w Polsce

Zarząd Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa deklaruje pełne wsparcie dla polskich sędziów w tych trudnych czasach. Przedwczesne, wymuszone przeniesienie w stan spoczynku 27 sędziów Sądu Najwyższego, w tym Pani Przewodniczącej sędzi Małgorzaty Gersdorf, jest kolejnym krokiem na drodze uzależnienia polskiego sądownictwa od rządu. Konieczne jest, aby rządy zachowywały poszanowanie dla zasady niezależności sądownictwa. Demokratyczny ustrój oparty na zasadzie praworządności moż...

Wskazywanie na Prezesa Sądu Najwyższego Józefa Iwulskiego potwierdza wadliwość nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym

Sedzia Józef Iwulski nie jest kandydatem na Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w miejsce prof. Małgorzaty Gersdorf. Informacje płynące z Kancelarii Prezydenta RP wprowadzają chaos w porządku prawnym Rzeczypospolitej Polskiej, a co najważniejsze wśród jej obywateli.  W związku z informacjami płynącymi z kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy po spotkaniu z Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzatą Gersdorf wyjaśniamy: Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego na...

Mapa wydarzeń pod sądami w całej Polsce 3 lipca 2018r.

Dziś wszyscy jesteśmy sędziami. Wolni ludzie, wolne sądy, wolne wybory! Poniżej przedstawiamy mapę wydarzeń: źródło: https://europonieodpuszczaj.pl/mapa-wydarzen/ http://sonar.wyborcza.pl/sonar/7,156422,23627677,mapa-protestow-w-obronie-sadu-najwyzszego.html ...

Świat akademicki w obronie Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego oraz Sędziów Sądu Najwyższego

Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego z dnia 3 lipca 2018r. Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego wyraża stanowczy sprzeciw wobec działań władzy ustawodawczej i wykonawczej, które godzą w konstytucyjne gwarancje trójpodziału władz oraz zasady niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej, w fundamentalną zasadę niezależności władzy sądowniczej od władzy politycznej. ...

Komunikaty

Media