Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Brak kontrasygnaty premiera oznacza nieważność konkursu do Sądu Najwyższego - opinia prof. dr hab. Sławomira Patyry

Opinia prawna w sprawie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej obwieszczenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2018 r. nr 127.1.2018 o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższego

Wersja do pobrania w PDF 

Zaproszenie na spotkanie z sędzią Sądu Najwyższego Stanisławem Zabłockim oraz prof. Mirosławem Wyrzykowskim

Oddział Warszawski Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, Rzecznik Praw Obywatelskich, Stowarzyszenie Sędziów Themis, #WolneSądy oraz Stowarzyszenie Sędziów Apelacji Warszawskiej Nike

zapraszają na spotkanie

z sędzią Sądu Najwyższego Stanisławem Zabłockim oraz prof. Mirosławem Wyrzykowskim,

Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 21 września 2018 r.

Sędziowie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, mając na względzie złożone ślubowania sędziowskie, w trosce o zachowanie podstawowych wartości konstytucyjnych Rzeczpospolitej Polskiej, wyrażają sprzeciw wobec działań naruszających niezależność sądów i niezawisłość sędziów, równowagę władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz fundamentalną zasadę niezależności władzy sądowniczej od władzy politycznej. Wyrażamy słowa poparcia dla orzeczenia Sądu Najwyższego...

Uchwała z dnia 2 października 2018 r. Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Gdyni

Uchwała z dnia 2 października 2018 r. Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Gdyni

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 17 lipca 2018r. ECHR 259 (2018) w sprawie braku prawa do sądu osób biorących udział w egzaminie/konkursie

Europejski Trybunał Praw Człowieka Informacja prasowa z dnia 17 lipca 2018 r. (pdf ang wersja)(link do wersji oryginalnej) ECHR 259 (2018) Kandydat, który zakwestionował wyniki egzaminu wstępnego do służby cywilnej, nie miał zagwarantowanego prawa dostępu do sądu W dzisiejszym wyroku Izby w sprawie Ronald Vermeulen przeciwko Belgii (skarga nr 5475/06) Europejski Trybunał Praw Człowieka jednogłośnie uznał, że doszło do naruszenia Artykułu 6 ust. 1 (prawo do sądu) Europejski...

Komunikaty

Media