Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Komunikat prasowy po spotkaniu Zarządu SSP Iustitia z oddziałami z dnia 14.07.2018 r.

Z żalem obserwujemy obrady organu podającego się za Krajową Radę Sądownictwa, w skład którego wchodzą sędziowie wybrani przez dwa ugrupowania polityczne. Członkowie tego organu, w tym sędziowie, wypowiadają się językiem polityków partii rządzącej, wspierają ich w działaniach uderzających w niezależnych sędziów. Sędziowie, którzy walczą o podstawowe prawa człowieka, są oskarżani o działalność polityczną i eliminowani z konkursu. Przykładem tego jest sprawa sędz...

Sąd uchyla decyzję Szefa Kancelarii Sejmu RP odmawiającą udostępnienia załączników do zgłoszeń kandydatów na członków KRS

W dniu 12 lipca 2018 r. została rozpoznana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie skarga Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska na decyzję Szefa Kancelarii Sejmu RP odmawiającą udostępnienia załączników do zgłoszeń kandydatów na członków KRS. W wydanym wyroku Sąd w pkt 1 uchylił zaskarżoną decyzję oraz w pkt 2 zasądził od organu na rzecz strony skarżącej 680 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. Zapis audio z ogłoszonego wyroku: 12 07 2018 II ...

Oświadczenie Prezydenta CCBE w sprawie sytuacji w Polsce z 10 lipca 2018 roku

Dnia 3 lipca 2018 roku 27 sędziów Sądu Najwyższego w Polsce, w tym jego Prezes, prof. Małgorzata Gersdorf, zostało zmuszonych do przejścia w stan spoczynku, co niektóre źródła uważają za czystkę w polskim sądownictwie. Ponadto nowy tryb powoływania sędziów w Polsce nie oferuje takich samych gwarancji zapewniających niezależność sądownictwa, jakie istniały w ramach poprzedniej procedury. ...

List Międzynarodowej Komisji Prawników (ICJ) do Prezydenta Andrzeja Dudy sprzeciwiający się czystce w Sądzie Najwyższym i wzywający do przywrócenia niezależności sądownictwa

Międzynarodowa Komisja Prawników, International Commission of Jurists, ICJ to organizacja utworzona w 1952 w Berlinie Zachodnim, skupia prawników, wybieranych ze względu na wysokie kwalifikacje i postawę moralną, z kilkudziesięciu krajów. Główna siedziba ICJ znajduje się w Genewie. 11 lipca 2018r. ICJ wystosowała list do Prezydenta Andrzeja Dudy, gdzie sprzeciwiła się czystce, jaka odbywa się obecnie w Sądzie Najwyższym i wezwała go do podjęcia natychmiastowych działań zmie...

Komunikaty

Media