Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" w sprawie asystentów sędziów

     Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" prezentuje stanowisko, że  wynagrodzenie asystentów sędziów - podobnie jak wynagrodzenie sędziów, prokuratorów, asesorów prokuratury i referendarzy sądowych - powinno być uregulowane ustawowo. Obecne rozwiązanie - przewidujące w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych ogólną delegację dla Ministra Sprawiedliwości do wydania rozporządzenia w sprawie wysokości wynagrodzenia asystentów sędziów - pozwala na dow...

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" o zwołaniu XIV Sprawozdawczego Zebrania Delegatów

1. Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" na podstawie § 18 pkt 1 ppkt 2 Statutu Stowarzyszenia zwołuje XIV Sprawozdawcze Zebranie Delegatów, które odbędzie się w dniach 13-15 listopada 2009 r. w Zegrzu. 2.  Na podstawie § 21 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia Zarząd ustala, że Oddziały wybierają jednego delegata na każdą rozpoczętą liczbę dwudziestu jeden członków Stowarzyszenia. 3. Na podstawie § 20 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia Zarząd przedstawia następuj...

Odpowiedź Krajowej Rady Sądownictwa na wniosek Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" o dokonanie wykładni paragrafu 8 i 14 Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów

Warszawa, 2009-10-14 W związku z korespondencją z dnia 15 września 2009 r. w której Stowarzyszenie przedstawia wniosek o dokonanie wykładni paragrafu 8 i paragrafu 14 Zboru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów uprzejmie informuję, że Krajowa Rada Sądownictwa nie znajduje podstaw do dokonania postulowanej wykładni Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów.  Poruszane we wniosku problemy ujęte są w sposób abstrakcyjny. W takim kształcie nie mają one odniesienia do zasad etyki zawodowej s...

Wniosek Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" do Krajowej Rady Sądownictwa o dokonanie wykładni § 8 Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów

     Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" zwraca się do Krajowej Rady Sądownictwa o dokonanie wykładni § 8 Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów poprzez udzielenie odpowiedzi na pytanie:

     czy narusza § 8 Zbioru Zasad Etyki Zawodowej sędzia, który z powodu przekazania mu do referatu nadmiernej ilości spraw ze względu na wymiar przydzielonych mu zadań w kilku z nich dopuszcza się przekroczenia terminu na sporządzenie uzasadnienia?

Komunikaty

Media