Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

UCHWAŁA Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Olsztynie w 6 czerwca 2018 roku

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Olsztynie popiera wnioski sędziów Sądu Okręgowego w Olsztynie: Iwony Litwińskiej-Palacz, Olgi Rybus i Małgorzaty Tomkiewicz, skierowane do Ministra Sprawiedliwości, o niepowierzanie im – wbrew ich woli – obowiązków sędziów Sądu Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku, jako że powierzenie takie stoi w sprzeczności z art. 180 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, z którego wynika, iż prze...

Europo! Broń Sądu Najwyższego!

Już 3 lipca wchodzi w życie PiSowska ustawa o Sądzie Najwyższym i podporządkowanie sądów w Polsce politykom stanie się faktem. Wielu dotychczasowych sędziów SN zastąpią nominaci wyznaczeni przez Krajową Radę Sądownictwa, którą kontroluje prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Komisja Europejska musi zareagować! Jesteśmy pełnoprawnymi członkami Unii Europejskiej i żądamy od Komisji Europejskiej podjęcia pilnych działań. Wzywamy Komisję do natychmiastowego skierowani...

Report of the Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers Diego García- Sayán on his mission to Poland

Page I. Introduction................................................................................................................................... 4 II. Legal and institutionalframework ................................................................................................ 4 A. Internationalobligations....................................................................................................... 4 B. Justicesystem........................................................

Powołano Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS

  W 29. rocznicę wyborów 1989 roku, które rozpoczęły polską drogę do wolności i demokracji, powołujemy 4 czerwca 2018 roku Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS. Porozumienie podpisują przedstawiciele organizacji zrzeszających sędziów, prokuratorów, organizacji obywatelskich oraz inicjatyw zaangażowanych w obronę praworządności w Polsce. Sygnatariuszami porozumienia są: Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” St...

Obserwatorzy "Iustitii” w Trybunale Sprawiedliwości w sprawie dotyczącej praworządności w Polsce

1 czerwca 2018r odbyło się wysłuchanie w Wielkiej Izbie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu w sprawie udzielenia odpowiedzi na pytanie prejudycjalne Sądu Najwyższego Irlandii. Sprawa dotyczy orzeczenia wstępnego w kwestii wydania polskiego obywatela z Irlandii do Polski w trybie europejskiego nakazu aresztowania (sprawa C-216/18 PPU). Trybunał ma orzec, czy podsądny może być wydany do swojego ojczystego kraju w ramach procedury europejskiego nakazu aresztowania,...

Komunikaty

Media