Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Konferencja "Udział czynnika obywatelskiego w wymiarze sprawiedliwości" 23 kwietnia 2018 r. Warszawa

Dla członków SSP „Iustitia” udział w konferencji jest bezpłatny. Opłata konferencyjna dla pozostałych uczestników wynosi 100 PLN netto.

Stanowisko HFPC w sprawie kolejnego pakietu ustaw dot. wymiaru sprawiedliwości

Zdaniem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, podłożem trwającego w Polsce kryzysu konstytucyjnego jest uzurpowanie przez rządzącą większość prawa do weryfikacji wyroków wydanych przez niezawisły sąd konstytucyjny. Przyjęcie rozwiązania proponowanego w nowelizacji związanego z publikacją wyroków TK z informacją, że zostały wydane z naruszeniem prawa jest w dalszym ciągu odzwierciedleniem tego zjawiska”. Zdaniem HFPC, proponowana zmiana polegająca na obowiązku zasięgan...

Uchwała o wykluczeniu SSR Marty Łobodzińskiej ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia

UCHWAŁA Zebrania Członków Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” Oddział w Radomiu z dnia 14 kwietnia 2018 roku       Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1) i 2) Statutu, Zebranie Członków wyklucza sędziego Sądu Rejonowego w Zwoleniu Martę Łobodzińską ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” Oddział w Radomiu. Przyczyną podjęcia powyższej uchwały jest objęcie przez SSR Martę Łobodzińską funkcji Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu wbrew apelowi Stowa...

Stanowisko SSP "Iustitia" co do ustawy z 12.04.2018 r. o zmianie w ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o KRS oraz ustawy o Sądzie Najwyższym (druk sejmowy 2389) oraz ustawy z 12.04.2018 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym (druk 2390)

I. SSP "IUSTITIA" krytycznie odnosi się do zmian uchwalonych na 61 posiedzeniu Sejmu i zaakceptowanych bez poprawek przez Senat, podczas obrad w dniu 16.04.2018 r. Wprowadzone zmiany co do zasady nie zmierzają do poprawy praworządności i wzmocnieniu niezależności sądów. Wprowadzając opinię publiczną w błąd co do intencji ustawodawczych, zmiany owe pogłębiają i utrwalają stan niekonstytucyjności przyjętych rozwiązań i niszczą zasadę równowagi i trójpodziału wł...

Komunikaty

Media