Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

UCHWAŁA ZGROMADZENIA OGÓLNEGO SĘDZIÓW OKRĘGU GORZOWSKIEGO z dnia 10 września 2018 r.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Gorzowskiego wyraża podziękowania dla wszystkich obywateli, którzy wspólnie z sędziami, polskimi i zagranicznymi korporacjami prawniczymi, organizacjami pozarządowymi i Rzecznikiem Praw Obywatelskich stają w obronie Konstytucji RP, niezależności sądów i niezawisłości sędziów.   Ponadto  Zgromadzenie: 1. Solidaryzuje się z sędziami Sądu Najwyższego, okręgów krakowskiego,  warszawskiego, łódzkiego o...

Zespół Interwencyjny Forum Współpracy Sędziów protestuje przeciwko szykanowaniu sędziego Waldemara Żurka

Uchwała Zespołu Interwencyjnego Forum Współpracy Sędziów nr 7/2018 z dnia 04 września 2018 r. Zespół Interwencyjny Forum Współpracy Sędziów stanowczo protestuje przeciwko przeniesieniu Pana Sędziego Waldemara Żurka, wbrew woli sędziego, do innego wydziału Sądu Okręgowego w Krakowie. Podjęcie takiej decyzji przez Prezesa Sądu - i to także przy odmowie podjęcia przez członków Kolegium tego Sądu uchwały popierającej projekt Prezesa - uznajemy przede wszystkim za szykan...

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia z dnia 03.09.2018 r. w sprawie wypowiedzi posła Stanisława Piotrowicza-członka KRS

Krajowa Rada Sądownictwa W związku z wypowiedzią posła Prawa i Sprawiedliwości Stanisława Piotrowicza, który w dniu 27 sierpnia 2018 mówiąc o rzekomych przywilejach Sędziów Sądu Najwyższego stwierdził: „żeby sędziowie, którzy są zwykłymi złodziejami, nie orzekali dalej”, oczekujemy od Państwa reakcji w tej sprawie: wezwania Pana posła do złożenia wyjaśnień, upomnienia go i zobowiązania do publicznego przeproszenia.  Nazwanie publicznie sędziów najważn...

Konkurs bez kontrasygnaty jest nieważny - opinia prawna

Opinia_prawna.pdf Dr hab. Monika Florczak – Wątor, prof. UJ Dr Tomasz Zalasiński, radca prawny   Kraków-Warszawa, dnia 10 lipca 2018 r. Opinia prawna w sprawie zgodności z Konstytucją obwieszczenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2018 r. nr 127.1.2018 o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym, wydanego bez kontrasygnaty Prezesa Rady Ministrów   I. Zakres przedmiotowy opinii W dniu 29 czerwca 2018 r. w Monitorze Polskim zosta...

Prezydent złamie prawo powołując sędziów SN przed terminem - opinia prawna

prof. zw. dr hab. Jan Zimmermann Uniwersytet Jagielloński OPINIA  PRAWNA o przepisach art. 43 ust. 1 i art. 43 ust. 2 w zw. z art. 37 ust. 1 i art. 44 ust. 1 a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (t. jedn. Dz. U 2018 r. poz. 389 z późn. zm.) – cyt. jako ustawa, oraz w zw. z art.29 i art. 35 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U 2018 r. , poz. 5 z późn. zm.) – cyt. jako ustawa o SN Art. 43 ust. 1 ustawy wprowadza zasadę,...

Komunikaty

Media