Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 7 lutego 2011 roku

     Zgromadzenie Sędziów Sądu Okręgowego w Świdnicy wyraża zaniepokojenie sytuacją traktowania stanowiska środowiska sędziowskiego przez przedstawicieli władzy wykonawczej;

    - Zdaniem Zgromadzenia Sedziów Sądu Okręgowego w Świdnicy zaniepokojenie budzi projekt rezygnacji z wypracowanej przez lata specjalizacji sędziów i stworzenia w sądach dwóch wydziałów - cywilnego i karnego;

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sądu Okręgowego w Koszalinie z dnia 7 lutego 2011 roku w sprawie projektu Ministerstwa Sprawiedliwości zmian ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

  Szanowni Panowie              Pan Donald Tusk - Prezes Rady Ministrów       Pan Krzysztof Kwiatkowski - Minister Sprawiedliwości         Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Koszalinie apeluje o pilne podjęcie inicjatywy utworzenia „Okrągłego stołu" w sprawie reformy ustrojowej wymiaru sprawiedliwości. ...

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 28 stycznia 2011r.

     Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, w związku z projektem zmian ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (DZ.U.Nr 98, poz.1070 z późn.zm.), popiera wyrażany przez środowisko sędziowskie postulat aby zamiast pospiesznie wprowadzanych zmian reformę wymiaru sprawiedliwości uczynić przedmiotem szerszej debaty publicznej.      Zmiany zaproponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości  są tak daleko idące, że wym...

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sądu Okręgowego w Radomiu z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie Okrągłego Stołu Sądownictwa

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - Pan Bronisław Komorowski        Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu przyłącza się i popiera inicjatywy powołania okrągłego stołu w sprawie reformy ustrojowej wymiaru sprawiedliwości.      Bardzo poważne zaniepokojenie budzi w nas kierunek ewentualnych zmian w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych nadany w tym zakresie przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Zaniepokojenie to dotyczy zarówno zakresu prop...

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 28 lutego 2011 r.

     Zgromadzenie Ogólne Sądu Okręgowego w Płocku przyłącza się w całej rozciągłości do uchwał podjętych przez zgromadzenia sędziów w innych okręgach dotyczących inicjatywy podjęcia rozmów i konsultacji w przedmiocie proponowanej reformy ustroju sądownictwa powszechnego.

Komunikaty

Media