Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Uchwała nr 6/2011 XVI Sprawozdawczego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" w sprawie limitów obciążenia sędziów

     Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" domaga się niezwłocznego ustalenia limitów obciążenia sędziów obowiązkami orzeczniczymi.      Z roku na rok rośnie liczba spraw wpływających do sądów, a wraz z tym rośnie wymiar zadań nakładanych na sędziów. Istnieje jednakże granica, do której można zwiększać ilość obowiązków nakładanych na sędziego bez uszczerbku dla praw obywateli oczekujących rzetelnego i niezwłocznego rozpoznan...

Uchwała nr 7/2011 XVI Sprawozdawczego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" w sprawie raportu o stanie kadry sędziowskiej

Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" zwraca się do Krajowej Rady Sądownictwa o sporządzenie raportu o stanie kadry sędziowskiej, a tym samym wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. Nr 100 poz. 1082 ze zm.).

Uchwała nr 4 Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk nr 3655).

      Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Opolskiego, w nawiązaniu do uchwały Zgromadzenia z dnia 18 maja 2009 r., w dalszym ciągu sprzeciwia się zamierzeniom ograniczenia niezależności władzy sądowniczej, zawartym w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych ( druk nr 3655 ).      Zgromadzenie postuluje rozpoczęcie prac nad rzeczywistą reformą sądownictwa powszechnego, w tym reformą ustrojową prowadzącą na wzór prokuratury do un...

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sądu Okręgowego w Łomży z dnia 25 lutego 2011 roku

     Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Łomży w związku z przedłożonym przez Ministra Sprawiedliwości projektem nowelizacji ustawy reformującej system wymiaru sprawiedliwości, wyraża zaniepokojenie sposobem prowadzenia prac reformatorskich dotyczących sądownictwa i pomijaniem w tych pracach środowiska sędziowskiego przez przedstawicieli władzy wykonawczej.

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 10 lutego 2011 roku

     Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Szczecinie przyłącza się do licznych uchwał podjętych przez Zgromadzenia w całej Polsce, w których sędziowie domagają się zaprzestania prac nad projektem zmiany ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, opracowanym w Ministerstwie Sprawiedliwości i omawianym obecnie w Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Komunikaty

Media