Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

XVII Zwyczajne Zebranie Delegatów "Iustitii" - 23 - 25 marca 2012 r., Stryków

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" informuje, że XVII Zwyczajne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia odbędzie się w dniach 23 - 25 marca 2012 r. w Strykowie koło Łodzi.Zgodnie z uchwałą Zarządu wynikającą z treści Statutu Oddziały wybierają jednego delegata na każdą rozpoczętą liczbę 21 członków Oddziału (decyduje stan liczbowy Oddziału w dniu 9 marca 2012 r.). Wybory delegatów odbyć się muszą nie później niż w tym właśnie dniu. ...

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sądu Okręgowego w Radomiu z dnia 4 stycznia 2012 roku

     Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu wyraża protest przeciwko zapowiadanym zmianom dotyczącym mechanizmu ustalania wynagrodzeń sędziów, prawa sędziów do stanu spoczynku oraz likwidacji niezależności budżetowej sądów powszechnych. Projekty te nie znajdują uzasadnienia w sytuacji budżetowej Państwa i zmierzają do dalszego deprecjonowania władzy sądowniczej oraz naruszają konstytucyjną zasadę niezależności sądów i niezawisłości sędzi...

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sądu Okręgowego w Elblągu z dnia 4 stycznia 2012 roku

     Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Okręgowego w Elblągu stanowczo sprzeciwia się planom zmian dotyczących sposobu ustalania wynagrodzeń sędziów, prawa sędziów do stanu spoczynku i likwidacji niezależności budżetowej sądów oraz likwidacji sądów rejonowych mających obsadę sędziowską do 14 osób.      Zgromadzenie w całości podziela opinię Krajowej Rady Sądownictwa wyrażoną w dniu 16 listopada 2011 r. w przedmiocie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw ...

Krajowa Rada Sądownictwa podziela stanowisko "Iustitii"

        W połowie listopada 2011 r. Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" został zaalarmowany przez członków Stowarzyszenia, że urzędnicy Ministerstwa Sprawiedliwości wydali i rozesłali drogami służbowymi do wszystkich sądów, począwszy od apelacyjnych poprzez okręgowe do rejonowych, polecenie przygotowania sie do stosowania w sądach ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej. Ustawa ta, sformułowana i wprowadzona z myślą o a...

Komunikat rzecznika prasowego SSP "Iustitia" w sprawie projektu zmian procedury karnej

Środowisko sędziowskie od dawna postulowało wprowadzenie do kodeksu postępowania karnego zmian zmierzających do usprawnienia procesów sądowych w sprawach karnych. Wyrazem tego był m.in. złożony dniu 8 lipca 2010 r. przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" projekt zmian kodeksów karnych. Dziś Ministerstwo Sprawiedliwości ogłasza projekt zmian kodeksu postępowania karnego, w którym ma znaleźć się wiele zmian proponowanych przez "Iustitię". ...

Komunikaty

Media