Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Konferencja „Rola Sądu w procesie karnym”

  Konferencja odbyła się w dniu 7.05.2010r. w Sądzie Rejonowym w Białymstoku pod   honorowym patronatem  prezesa Sądu Apelacyjnego w Białymstoku Zbigniewa Pannerta oraz dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr hab. Leonard  Etela.        Konferencję organizował zespół ds. poprawy funkcjonowania sądownictwa SSP „Iustitia” oraz oddział SSP „Iustitia”...

Konferencja "Alternatywne rozwiązywanie sporów, regulacja prawna mediacji"

W dniach 26-27 kwietnia 2010 r., w Sądzie Okręgowym w Lublinie odbyła się konferencja „Alternatywne rozwiązywanie sporów. Regulacja prawna mediacji”. Głównym jej organizatorem było Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, zaś współorganizatorami - Krajowa Rada Radców Prawnych, Stowarzyszenie Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce Zarząd Koła w Lublinie, Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Re...

Sprawozdanie z konferencji sąd dla obywatela

Sprawozdanie z Konferencji „Sąd dla obywatela" Warszawa, 5 listopada 2009 r. W dniu 5 listopada 2009 r. odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Sąd dla obywatela", która została zorganizowana przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia", z inicjatywy Zespołu ds. poprawy funkcjonowania sądownictwa pod kierownictwem Jacka Przyguckiego. Współorganizatorem konferencji było Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszaws...

Organizacje prawnicze zwracają się do do RPO w sprawie naruszania zasad legislacji

Wniosek organizacji prawniczych do Rzecznika Praw Obywatelskich Cztery organizacje związane z wymiarem sprawiedliwości:       - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Sędziów, które było inicjatorem pomysłu,      - Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia",      - Stowarzyszenie Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce,       - Międzyregionalna Sekcja NSZZ "Solidarność" Pracowników Sądownictwa wystosowały wniosek do Rzecznika Praw Obywa...

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" w sprawie rządowych spotów telewizyjnych dotyczących reformy emerytalnej

Zarząd Stowarzyszania Sędziów Polskich "Iustitia" zwraca się do Prezesa Rady Ministrów i Ministra Sprawiedliwości o niezwłoczne zaprzestanie sugerowania społeczeństwu, jakoby sędziowie byli grupą zawodową, której przedstawiciele przechodzą w stan spoczynku przedwcześnie i w pełni sił.

Komunikaty

Media