Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Stanowisko "Iustitii" w przedmiocie relacji między władzą wykonawczą a sądowniczą

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" jest zainteresowane pełnym wyjaśnieniem wszystkich spraw związanych z tzw. aferą "Amber Gold”, w tym zachowania prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku. Opisywane przez prasę zdarzenia po raz kolejny uświadamiają, jak ważne jest, aby każdy sędzia był osobą niezłomnego charakteru, odporną na naciski i świadomą tego, że ma stać na straży prawa. Każde uchybienie tym zasadom wymaga napiętnowania i wywołuje nasz wielki n...

Okrągły Stół Dla Sądownictwa - spotkanie trzecie

W dniu 20 września 2012 r. odbyła się trzecia debata w ramach Okrągłego Stołu dla Sądownictwa. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Krajowej Rady Sądownictwa (wiceprzewodniczący SSO Jarema Sawiński), Ministerstwa Sprawiedliwości (Podsekretarz Stanu Wojciech Hajduk), Krajowej Rady Komorniczej (wiceprezes dr Rafał Łyszczek), Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce (prezes Ewa Waszkiewicz, sekretarz dr Hanna Bzdak), Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowy...

Polski Kongres Prawa Energetycznego 2012 – Gaz Łupkowy

Polski Kongres Prawa Energetycznego 2012 – Gaz Łupkowy  odbędzie się w dniu  17. października 2012 r. w Warszawie. Tematem będzie regulacja działalności gospodarczej w zakresie  poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania gazu ze złóż niekonwencjonalnych (koncesjonowanie, nadzór, alokacja kosztów/ryzyka), ze szczególnym uwzględnieniem kwestii prawno-porównawczych, ochrony środowiska i społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Wydarzenie objęte jest patronatem także SS...

Stanowisko Zarządu SSP "Iustitia" w sprawie oceny funkcjonowania przepisów o e-sądzie

W ocenie Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” wdrożenie elektronicznego postępowania upominawczego nie spowodowało spadku liczby spraw rozpoznawanych w tradycyjny sposób, a wręcz liczba spraw wzrosła, gdyż do spraw rozpoznawanych w zwykłych postępowaniach doszły sprawy toczące się na skutek sprzeciwów od nakazów zapłaty wydanych przez e-sąd. Kwestia, czy przepisy o elektronicznym postępowaniu upominawczym przyczyniły się do poprawy pewności i bezpieczeństwa obrot...

Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Białymstoku w sprawie nadzoru nad sądami

W związku z ostatnimi wydarzeniami, które spowodowały nawrót do dyskusji na temat nadzoru Ministra Sprawiedliwości nad sądami powszechnymi, spodziewać się mogliśmy zajmowania w tym względzie stanowisk przez organy samorządu sędziowskiego. I tak też się stało. W dniu 17 września 2012 r. Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego w Białymstoku, jako pierwsze w Polsce, zajęło w tej kwestii stanowisko. Na wniosek Wiceprezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" Jolanty ...

Komunikaty

Media