Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Sędzia Katarzyna Gonera Członkiem Krajowej Rady Sądownictwa!

     W dniu 22 lutego 2010 r. odbyły się wybory dwóch członków Krajowej Rady Sądownictwa na najbliższą kadencję (lata 2010 - 2014), których wybiera Sąd Najwyższy ze swego grona.

Pożegnanie Prezydenta Rzeczypospolitej

Z głębokim żalem i bólem żegnamy Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   Ś.P. LECHA KACZYŃSKIEGO   oraz Jego Małżonkę i wszystkie osoby, które wraz z Nimi udały się w ostatnią podróż.   Żegnamy Najwyższego Przedstawiciela Rzeczypospolitej, który w Jej imieniu tak wielu z nas powołał do służby sędziowskiej. Spotkań z Nim nikt z nas nigdy nie zapomni. Wskazywał nam drogę, którą chcemy nadal iść służąc Polsce i sprawiedliwości.   Wszystkim, ...

Pożegnanie Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej

W związku z tragiczną śmiercią w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem   Ś.P. JOANNY AGACKIEJ-INDECKIEJ     Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia wszystkim bliskim Pani Mecenas oraz jej kolegom z samorządu adwokackiego i całej palestry.   Żegnamy przyjaciela polskich sędziów, osobę bardzo bliską naszemu środowisku i Stowarzyszeniu, znakomitego prawnika i prawego człowieka. Pamięć o Niej pozostanie wśród nas na za...

Uchwała Zarządu Oddziału w Warszawie Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" z dnia 6 kwietnia 2010 r.

     Zarząd Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia", w nawiązaniu do Uchwały Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" z dnia 21 marca 2010 r. w sprawie koniecznych prac nad regulacjami dotyczącymi wysokości wynagrodzeń sędziowskich, apeluje do organów władzy ustawodawczej i wykonawczej o uwzględnienie szczególnej sytuacji sędziów pełniących służbę w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie oraz sądach okręgowych i rejon...

Komunikaty

Media