Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Okiem Sędziego: Hiszpańska inkwizycja - o działalności rzeczników [opinia].

Znany sędzia bloger prowadzący blog "Okiem Sędziego" ocenia sens działalności powołanych przez Min. Ziobrę Rzeczników Dyscyplinarnych. 

źródło: http://judge2017.blox.pl/2019/02/Hiszpanska-inkwizycja.html#comments

Spada zaufanie do sędziów w związku z reformą sądów prowadzoną przez Min. Ziobro

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez GfK Verein w roku 2018 w Polsce drastycznie spadło zaufanie do sędziów o 8% do 46 % i ogólnie do prawników o 7 % do 51%. Autorzy analizy wskazują na powiązanie tak mocnego spadku z reformą prowadzoną przez Min. Sprawiedliwości Z. Ziobro w Polsce. Zachęcamy do zapoznania się z analizą raportu dot. zmian społecznego zaufania w całej Europie i w Polsce: A. Mączyński: Zaufanie do sędziów drastycznie spadło. Reforma sądownictwa link: htt...

Raport z wizyty studyjnej w Danii - 18-19 grudnia 2018r.

Raport z wizyty studyjnej w Danii W dniach 18 i 19 grudnia 2018 roku trzy przedstawicielki Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” – Dorota Zabłudowska, Olimpia Barańska – Małuszek i Monika Frąckowiak – uczestniczyły, na zaproszenie stowarzyszenia sędziów w Danii, w wizytach studyjnych. W dniu 18 grudnia doszło do spotkania z Marianne Gram Nybroe- koordynatorką międzynarodową z Rady do spraw zarządzania sądami (The Danish Court Administration). Następnie Mikael Sjo...

"Wstydźcie się" - Diego Garcia-Sayana specjalny wysłannik ONZ ds. niezależności sądów w Turcji

Zachęcamy do lektury artykułu Diego Garcia-Sayan - specjalnego wysłannika ONZ ds niezależności sądownictwa w Turcji pt. "Wstydźcie się". Poniżej link do oryginału artykułu: https://elpais.com/internacional/2019/01/24/america/1548370255_237317.html oraz http://www.iaj-uim.org/news/article-of-mr-diego-garcia-sayan-special-rapporteur-for-the-independence-of-judges-and-lawyers-on-the-sentencing-of-mr-murat-arslan/ Po kliknięciu Czytaj więcej - tłumaczenie na język polski. ...

Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku z dnia 28 stycznia 2019 r.

Pismo Prezesa Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku z dnia 28.01.2019 r., wraz z Uchwałą Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku z dnia 28 stycznia 2019 r.

Komunikaty

Media