Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sądu Okręgowego w Toruniu z 29 października 2010 r.

w sprawie projektowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości wydłużenia okresów pracy na stanowisku referendarza sądowego i asystenta sędziego umożliwiających ubieganie się o stanowisko sędziego.      W związku z projektem nowelizacji ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. Nr 26, poz. 157 ze zm.) z dnia 30 września 2010 r., a ta...

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 29 października 2010 r. w sprawie projektu Ministerstwa Sprawiedliwości zmian ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych

     Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Toruniu popiera inicjatywy powołania okrągłego stołu w sprawie reformy ustrojowej wymiaru sprawiedliwości. 

     Proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmiany ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych są tak bardzo istotne, że wymagają szerokiej i rzeczywistej konsultacji ze środowiskiem sędziowskim. 

Uchwała Zebrania Przedstawicieli Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 18 listopada 2010 r.

     Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Gliwickiego Okręgu Sądowego popiera inicjatywę zwołania "Okrągłego Stołu" mającego na celu podjęcie dyskusji dotyczącej problematyki związanej z projektowanymi zmianami ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Wniosek Prezesa SSP "Iustitia" o sprostowanie nieprawdziwej wiadomości podanej w "Wiadomościach" TVP 1 w dniu 16 listopada 2010 r. o godz. 19.30

                                                          Pani Redaktor                                                         Małgorzata Wyszyńska                                                         Kierownik Zespołu                                                    ...

Komunikat rzecznika prasowego SSP "Iustitia" w sprawie materiału wyemitowanego w "Wiadomościach" TVP 1 w dniu 16 listopada 2010 r. o godz. 19.30

W związku z nieścisłą informacją podaną w Wiadomościach TVP, iż sędzia sądu rejonowego zarabia 9 000 zł miesięcznie informuję, że wynagrodzenie rozpoczynającego służbę sędziego sądu rejonowego jest znacznie niższe. Zgodnie z ustawą - prawo o ustroju sądów powszechnych wynagrodzenie sędziego sądu rejonowego rozpoczynającego służbę wynosi 2,05 średniego wynagrodzenia z IIkwartału roku poprzedniego. W bieżącym roku jest to miesięcznie 6 317 zł brutto (5 167 zł n...

Komunikaty

Media