Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Uchwała Nr 6 XV Wyborczego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" w sprawie listu otwartego.

     XV Wyborcze Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" wyraża poparcie dla inicjatywy listu otwartego, skierowanego do osób pełniących najważniejsze funkcje w państwie opublikowanego na forum dyskusyjnym sędziów RP http://www.sedziowie.net/ dotyczącego wstrzymania prac nad nowelizacją ustawy - Prawo o usp stanowiącego załącznik do uchwały.      Zebranie zwraca się do wszystkich członków Stowarzyszenia z apelem o złożenie podpisów pod l...

Uchwała Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" o zwołaniu XV Wyborczego Zebrania Delegatów

     1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" na podstawie § 17 pkt 6 Statutu Stowarzyszenia zwołuje XV Wyborcze Zebranie Delegatów, które odbędzie się w dniach  6-7 lutego 2010 r. we Wrocławiu.

     2.  Na podstawie § 21 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia Komisja Rewizyjna ustala, że Oddziały wybierają jednego delegata na każdą rozpoczętą liczbę dwudziestu jeden członków Stowarzyszenia.

Uchwała Oddziału "Iustitii" w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 15 stycznia 2010 r.

My jako członkowie SSP IUSTITIA Oddział w Gorzowie Wlkp. Pragniemy wyrazić stanowczy sprzeciw co do planowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości reformy sądownictwa przez likwidację tzw. małych sadów. Jak dotąd tylko i wyłącznie są to informacje na zasadzie pogłoski a jakakolwiek próba dowiedzenia się o konkretach planowanych likwidacji spotyka się z odmową ze strony urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości, którzy zwykle wówczas „nabierają wody w usta". Co pewien c...

Uchwała Oddziału "Iustitii" w Toruniu z dnia 7 stycznia 2010 r.

W związku ze zbliżającym się Walnym Zebraniem Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA", które będzie miało charakter wyborczy, Oddział w Toruniu, zrzeszający sędziów z okręgów sądów okręgowych w Toruniu i Włocławku wyraża nadzieję, że odbędzie się ono w duchu dbałości o jedność środowiska sędziowskiego, reprezentowanego przez nasze Stowarzyszenie. Tylko jedność i konsolidacja środowiska pozwoli nam skutecznie występować w obronie praw sędz...

Uchwała Zebrania Członków Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" w Lublinie z dnia 7 stycznia 2010 r.

     Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia" Oddział w Lublinie z niepokojem stwierdza, iż nadal podejmowane są działania zmierzające do deprecjacji sądów i sędziów. Ministerstwo Sprawiedliwości, wkrótce pozbawione możliwości wpływu na prokuraturę, prowadzi prace zmierzające do zwiększenia swojego nadzoru nad sądami i sędziami, z naruszeniem konstytucyjnych zasad ich niezależności i niezawisłości. Przejawem tego jest nowelizacja ustawy Prawo o ustroju sądó...

Komunikaty

Media