Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Pismo Prezesa SSP "Iustitia" do Kierownik Zespołu "Wiadomości" TVP 1 w sprawie nieprawdziwych informacji o wynagrodzeniach sędziów

Pani Redaktor Małgorzata Wyszyńska Kierownik Zespołu „Wiadomości" TVP 1    Szanowna Pani Redaktor,          Otrzymana od Pani odpowiedź dotycząca sprostowania nieprawdziwej wiadomości o wysokości wynagrodzeń sędziów była taka, jak się spodziewaliśmy. Przypuszczaliśmy bowiem, że informację o wysokości wynagrodzeń otrzymaliście Państwo z Ministerstwa Sprawiedliwości i że będziecie Państwo uważali tę informację - jako pochodzącą z oficjalnego, rząd...

Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 7 grudnia 2010 r.

     W poczuciu odpowiedzialności za zapewnienie najwyższych standardów w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu, Sądu Okręgowego w Krakowie wyraża zaniepokojenie sytuacją sądownictwa powszechnego a w szczególności projektami zmian ustrojowych, modelem dojścia do zawodu i wynagrodzeniami sędziowskimi.

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie zmian ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

     Sędziowie okręgu słupskiego zebrani na Zgromadzeniu Ogólnym w dniu 26 listopada 2010 roku z najwyższym niepokojem przyjmują wiadomość o przyjęciu przez Radę Ministrów rządowego projektu zmiany ustawy o ustroju sądów powszechnych bez uwzględnienia w projekcie żadnych istotnych  zmian wnoszonych przez środowisko sędziowskie, KRS, SSP Iustitia i prezesów sądów.

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Okręgowego w Zamościu z 22 listopada 2010 r.

Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski Pan Prezes Rady Ministrów Donald Tusk Pan Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Antoni Górski Pan Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Stanisław Dąbrowski Pan Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski        Zgromadzenie Ogólne Sądu Okręgowego w Zamościu wyraża pełną akceptację dla inicjatywy pilnego podjęcia działań mających na celu utworzenie tzw. „okrągłego stołu" w sprawie reformy ustr...

Uchwała Zebrania Przedstawicieli Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie Okrągłego Stołu Sądownictwa

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - Pan Bronisław Komorowski Prezes Rady Ministrów - Pan Donald Tusk Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa - Pan Antoni Górski Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego - Pan Stanisław Dąbrowski Minister Sprawiedliwości - Pan Krzysztof Kwiatkowski Marszałek Sejmu – Pan Grzegorz Schetyna        Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie popiera inicjatywę zwołania okrągłego stołu w sprawie reformy ustrojowe...

Komunikaty

Media