Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Stanowisko sędziów okręgu łódzkiego w sprawie proponowanych zmian w systemie wynagrodzeń wprowadzanych ustawą „okołobudżetową"

     Po zapoznaniu się z zakresem proponowanych zmian w systemie wynagrodzeń sędziów, wprowadzanych tzw. ustawą okołobudżetową, należy przede wszystkim podkreślić, że materia proponowanych zmian w znacznym stopniu przekracza granice dopuszczalnych - w świetle konstytucyjnych źródeł prawa - regulacji, które mogą być zawarte w tego typie ustawy, gdyż wkraczają one w materię przepisów ustrojowych. Wydaje się, że przedmiotem regulacji powinny być tylko i wyłącznie spra...

Uchwała z dnia 18 listopada 2011 r. Zebrania Członków Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" w Suwałkach

     Wyrażamy  stanowczy  sprzeciw  wobec  planu  zamrożenia  waloryzacji  sędziów w  roku  2012  i  latach  następnych oraz  odstąpienia  od  przyjęcia  jako  podstawy  naliczania  wynagrodzeń  sędziów ,obiektywnego czynnika  jakim  jest  średnie  wynagrodzenie z  roku  poprzedniego.      Według  planów  rządu w  roku 2012 podstawą wynagrodzeń sędziów  będzie nie  średnia z II kwartału 2011 r. (wynosząca 3.366,11 zł), ale wpisana do u...

Oświadczenie Prezesa Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" w związku z wypowiedzią Ministra Sprawiedliwości na posiedzeniu KK NSZZ "Solidarność"

   W dniu 16 listopada 2011 r. Polska Agencja Prasowa przytoczyła wypowiedzi Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego wygłoszone na posiedzeniu Komisji Krajowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność". Wypowiedzi te, cytowane przez Polską Agencję Prasową, brzmiały następująco:

Uchwały Zebrania Członków Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" w Warszawie z dnia 17 listopada 2011 r.

Uchwała nr 1

      Zebranie oddziału warszawskiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" wyraża sprzeciw wobec planów wstrzymania waloryzacji wynagrodzeń sędziów w 2012 oraz wobec planów wprowadzenia zmian w zakresie prawa sędziów do stanu spoczynku oraz likwidacji trzynastej pensji.

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" w sprawie ustawy o kontroli w administracji rządowej

     Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" zwraca się do Krajowej Rady Sądownictwa jako organu powołanego do ochrony niezawisłości sędziowskiej o podjęcie działań w związku z zamiarem zastosowania w wymiarze sprawiedliwości przepisów ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2011 r., nr 185, poz.1092). O takich planach świadczy skierowanie w dniu 6 października 2011 r. przez Zastępcę Dyrektora Biura Ministra Sprawiedliwo...

Komunikaty

Media