Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Uchwała zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" z dnia 7 października 2010 r. w sprawie aplikantów sędziowskich

     Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia" wyraża stanowczy sprzeciw wobec projektowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmian w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych zmierzających do pozbawienia dostępu do zawodu sędziego aplikantów sędziowskich, którzy nie odbywali aplikacji w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Uchwała Zebrania Członków Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" w Płocku z dnia 30 września 2010 r.

     W związku z podjętymi przez Zarząd Główny Stowarzyszenia uchwałami z dnia 13 sierpnia 2010 r. i 26 września 2010 r. Zebranie Członków Oddziału w Płocku:

Komunikat Prezesa SSP „Iustitia" w związku z uchwałą Zebrania Członków Oddziału w Opolu (i w Płocku)

     Członkowie Zarządu Stowarzyszenia zapoznali się z uchwałą, jaką w dniu 27 września 2010 r. podjęło Zebranie Członków Oddziału w Opolu.      Zgodnie z § 34 Statutu „Iustitii", Oddziały Stowarzyszenia realizują cele Stowarzyszenia w sposób autonomiczny, ale niesprzeczny z decyzjami jego władz. Jeżeli więc Oddział podejmuje jakiekolwiek decyzje, również w formie uchwał, powinien do tego przepisu Statutu się stosować. Jeżeli w związku z akcją protestacy...

Uchwała Zebrania Członków Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia"w Opolu z dnia 27 września 2010 r.

     W związku z podjętymi  przez Zarząd Główny Stowarzyszenia uchwałami z dnia 13 sierpnia 2010r. oraz z dnia 26 września 2010 r. Zebranie Członków Oddziału w Opolu:

Spotkanie z prezesem Trybunału Konstytucyjnego

W dniu 7 października 2010 r. przedstawiciele zarządu SSP ”Iustitia” -Anna Adamska - Gallant i Jacek Przygucki spotkali się z Prezesem Trybunału Konstytucyjnego Bohdanem Zdziennickim. Spotkanie było poświęcone przekazaniu podstawowych informacji o działalności „Iustitii" i naszych działaniach. Przedstawiciele SSP "Iustitia" wskazali na przyczyny podjętych przez sędziów akcji protestacyjnych oraz udzielili informacji o innych działaniach stowarzyszenia, m.in. o...

Komunikaty

Media