Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sądu Okręgowego w Tarnowie z dnia 26 stycznia 2011 roku

     Zgromadzenie Sędziów Sądu Okręgowego w Tarnowie z niepokojem zauważa brak realnych konsultacji projektowanych zmian w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych ze środowiskiem sędziowskim.      Działania podejmowane w tym zakresie przez Ministerstwo Sprawiedliwości w istocie nie zmierzają do uwzględnienia stanowiska sędziów, a jedynie do formalnego wypełnienia obowiązku konsultacji projektu przed jego uchwaleniem. ...

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sądu Okręgowego we Włocławku z dnia 21 stycznia 2011 r.

     W związku z projektem nowelizacji ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz.U. Nr 26, poz. 151 z późn. zm.) z dnia 30 września 2010 r. Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego we Włocławku wyraża głębokie zaniepokojenie kierunkami proponowanych zmian związanych z modelem obejmowania stanowiska sędziego oraz w...

Wspólne oświadczenie organizacji prawniczych w sprawie projektu zmiany ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

     Przedstawiciele: - Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia", - Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce, - Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury Rzeczypospolitej Polskiej, - Niezależnego Stowarzyszenia Prokuratorów „Ad Vocem", - Stowarzyszenia „Komitet Obrony Prokuratorów", - Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych, - Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Sędziów,   ustosunkowując się wspól...

Komunikat Prezesa SSP "Iustitia" o zgłoszeniu się Stowarzyszenia do udziału w wysłuchaniu publicznym w dniu 11 stycznia 2011 r.

W dniu 22 grudnia 2010 r. Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" zgłoszone zostało do udziału w wysłuchaniu publicznym przed Komisją Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3655).

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 20 grudnia 2010 r.

     Zgromadzenie Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Zielonej Górze wyraża zaniepokojenie sytuacją lekceważącego traktowania stanowiska środowiska sędziowskiego przez przedstawicieli władzy wykonawczej.      Wydaje się, że Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiając projekt zmian w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych, pomimo wielu negatywnych opinii środowiska sędziowskiego oraz stanowiska Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" wyrażonych w uchwa...

Komunikaty

Media