Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sądu Okręgowego w Ostrołęce z dnia 12 lutego 2012 roku

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Okręgowego w Ostrołęce wyraża stanowczy protest przeciwko zniesieniu Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej i Sądu Rejonowego w Przasnyszu. Likwidacja tych jednostek nie znajduje żadnego uzasadnienia, nie spowoduje oszczędności ani nie przyspieszy postępowań sądowych, albowiem dotyczy sądów, które są bardzo dobrze zarządzane, nie mają problemu z opanowaniem wpływu czy sprawnością postępowań, w związku z tym nie wymagają żadnych dzi...

Okrągły Stół dla Sądownictwa

Dlaczego chcemy obrad Okrągłego Stołu? Idea projektu i program pierwszej debaty Funkcjonowanie polskiego sądownictwa od lat spotyka się z wieloma krytycznymi uwagami zarówno ze strony sędziów i środowisk związanych z wymiarem sprawiedliwości, jak też ze strony przedstawicieli innych równorzędnych władz, mediów oraz opinii publicznej. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że brak jest spójnej przemyślanej wizji na temat docelowego modelu wymiaru sprawiedliwości. Kolejni po...

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sądu Okręgowego w Siedlcach z dnia 10 lutego 2012 roku

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Siedlcach wyraża stanowczy sprzeciw wobec już uchwalonych, a także zapowiadanych dalszych zmian uregulowań prawnych ograniczających przez władzę ustawodawczą i wykonawczą konstytucyjnych gwarancji niezależności sądów powszechnych i niezawisłości sędziowskiej.  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 178 pkt 2 gwarantuje sędziom warunki pracy i wynagrodzenie odpowiadające godności urzędu oraz zakresowi ich obowi...

Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 9 lutego 2012 roku

W związku z ukazaniem się w dniu 17 stycznia 2012 r. komunikatu Ministra Sprawiedliwości zachęcającego sędziów sądów pozawarszawskich do wyrażenia zgody na delegowanie ich do warszawskich sądów okręgowych i rejonowych na podstawie art. 77 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie z zadowoleniem przyjmuje, że Minister Sprawiedliwości do...

Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie wniosku I Prezesa SN do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją art. 22 oraz art. 23 ustawy okołobudżetowej z 22 grudnia 2011 r.

Krajowa Rada Sądownictwa popiera w pełnym zakresie wniosek do Trybunału Konstytucyjnego Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o zbadanie zgodności z Konstytucją oart. 22 oraz art. 23 ustawy z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. Nr 291, poz. 1707). Jednocześnie wyraża ubolewanie, że organy władzy wykonawczej i ustawodawczej traktują konstytucyjną gwarancję niezawisłości sędziów, którą jest zapewnienie sędziom ...

Komunikaty

Media