Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 marca 2011 r.

     Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach wyraża ponownie dezaprobatę dla mających być uchwalonymi zmian w ustroju sądów powszechnych, jak i dla sposobu, w jaki zmiany te są wprowadzane.       Mimo ważkich zastrzeżeń ze strony środowiska sędziowskiego, jak również ze strony organu konstytucyjnego jakim jest Krajowa Rada Sądownictwa, w dalszym ciągu forsowany jest projekt, który zresztą w znaczny zakresie został okrojony w stosunku do pierwotny...

Uchwała Nr 2 Zgromadzenia Ogólnego Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wynagrodzeń sędziów

     W związku z trwającymi pracami rządowymi nad projektem budżetu na 2012 rok, w którym znalazły się propozycje zamrożenia podwyżek wynagrodzeń sędziowskich, Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Okręgowego w Kielcach w całej rozciągłości solidaryzuje się ze stanowiskiem Krajowej Rady Sądownictwa zawartym w uchwale z dnia 8 kwietnia 2011 roku, a wyrażającym się stanowczym protestem wobec tego rodzaju rozwiązań.      Trwające od kilku miesięcy prace legislacyjne n...

Uchwała Zgromadzenia Generalnego MEDEL z dnia 16 kwietnia 2011 r. (w sprawie wynagrodzeń polskich sędziów)

     Generalne Zgromadzenie MEDEL (Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés - Europejscy Sędziowie i Prokuratorzy na rzecz Demokracji i Wolności) obradujące na swym posiedzeniu w Warszawie w dniu 16 kwietnia 2011 r. stanowczo popiera uchwałę Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" z dnia 8 kwietnia 2011 r. i w pełni podziela wyrażane przez "Iustitię" obawy.

Uchwała Nr 1 Zgromadzenia Ogólnego Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie projektu Ministerstwa Sprawiedliwości zmian ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - Pan Bronisław Komorowski Prezes Rady Ministrów - Pan Donald Tusk Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa - Pan Antoni Górski Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego - Pan Stanisław Dąbrowski Minister Sprawiedliwości - Pan Krzysztof Kwiatkowski        Zgromadzenie Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Kielcach podziela niepokój środowiska sędziowskiego związany z działaniami Rządu RP zmierzającymi do uregulowania kwestii ustroju i funkcjo...

Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie wynagrodzeń sędziów

     W związku z pojawiającymi się informacjami o planowanym zamrożeniu wynagrodzeń sędziowskich w 2012 r., Krajowa Rada Sądownictwa wyraża stanowczy protest przeciwko tym zamierzeniom.

Komunikaty

Media