Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Minister Jan Vincent-Rostowski chce zerwania kompromisu z 2009 r.

Ministerstwo Finansów ogłasza swoje plany:  obniżyć wynagrodzenia sędziów na zawsze!      Wybory się odbyły i politycy już nie muszą liczyć się z niczyją opinią. Widać to w planach Ministerstwa Finansów. Na stronach internetowych Ministerstwa ogłoszono projekt ustawy nazywanej „okołobudżetową", którą to ustawę minister Jan Vincent-Rostowski chce przeforsować na początku kadencji Sejmu. Jej treść jest - jeśli chodzi o sędziów i prokuratorów - porażają...

Szkoły dziękują za edukację młodzieży

     Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" przystąpiło, poprzez swoje oddziały, do akcji adukacyjnej wśród młodzieży szkół średniego stopnia. Bez fanfar, bez uroczystego podpisywania umów z ministrem, sędziowie z "Iustitii" uczą młodzież podstaw prawa, zapoznają ich z wiedzą niezbędną dla funkcjonowania w społeczeństwie.

Oświadczenie spotkania wstępnego Okrągłego Stołu - Wrocław, 22 października 2011 r.

     Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia" oraz Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP od wielu miesięcy zwracały się o zwołanie okrągłego stołu z udziałem przedstawicieli wszystkich władz oraz środowisk prawniczych, którego celem miała być rzetelna debata o kształcie polskiego wymiaru sprawiedliwości oraz systemu ochrony prawa. Podobne apele wystosowały zgromadzenia kilkudziesięciu sądów okręgowych i apelacyjnych oraz Ogólnopolskie Ze...

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" z dnia 17 września 2011 r. w sprawie zaskarżenia zmiany prawa o ustroju sądów powszechnych do Trybunału Konstytucyjnego

     Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" zwraca się do Krajowej Rady Sądownictwa o jak najszybsze zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego uchwalonej w dniu 18 sierpnia 2011 r. ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.       Powyższa ustawa została opracowana i uchwalona przy zignorowaniu jednomyślnego protestu środowiska sędziowskiego, wyrażonego na niespotykaną nigdy skalę. Kilkadziesiąt uchwał Zg...

Konferencja prasowa w sprawie akcji protestacyjnej

W dniu 11 lipca 2011 r. prokuratorzy i sędziowie przystępują do akcji protestacyjnej przeciwko „psuciu prawa” i zamrożeniu wynagrodzeń obu grup oraz pracowników administracji. Akcja ta będzie polegać na korzystaniu z urlopu na żądanie albo zarządzeniu 20 minutowej przerwy w rozprawie lub powstrzymaniu się od czynności procesowych.

Komunikaty

Media