Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Oświadczenie Prezesa Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" w związku z sejmową wypowiedzią Wiceminister Finansów Hanny Majszczyk w dniu 1 grudnia 2011 r.

W związku z wypowiedzią Pani Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Hanny Majszczyk, wygłoszoną w Sejmie w dniu 1 grudnia 2011 r., a twierdzącą, że zamrożenie wynagrodzeń sędziów, które forsuje w Sejmie obecny rząd, będzie miało miejsce po raz pierwszy, oświadczam stanowczo, że jest to wypowiedź nieprawdziwa, mająca na celu wprowadzenie w błąd posłów i społeczeństwa.

Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 1 grudnia 2011 roku w sprawie zmian wynagrodzenia sędziów oraz stanu spoczynku

          Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, w związku z przyjętymi w projekcie ustawy okołobudżetowej założeniami zamrożenia wynagrodzeń sędziowskich, po raz kolejny wyraża stanowczy sprzeciw wobec planów wstrzymania waloryzacji wynagrodzeń sędziowskich w 2012 r.             Założenia do projektu budżetu Państwa na rok 2012, przewidujące zamrożenie funduszu wynagrodzeń w sądownictwie, są jednostronnym zerwaniem zawartego w te...

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zapowiedzi zmian regulacji dotyczących stanu spoczynku sędziów

     Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia" z głębokim niepokojem przyjęło wyrażoną w expose Prezesa Rady Ministrów zapowiedź zgłoszenia w przyszłym roku „propozycji zmian dotyczących tych specyficznych uprawnień wynikających ze stanu spoczynku prokuratorów i sędziów."      Te „specyficzne uprawnienia", o których mówił Prezes Rady Ministrów, są wynikiem pozycji ustrojowej władzy sądowniczej określonej w Konstytucji RP, zgodnie z którą w...

Stanowisko sędziów okręgu łódzkiego w sprawie proponowanych zmian w systemie wynagrodzeń wprowadzanych ustawą „okołobudżetową"

     Po zapoznaniu się z zakresem proponowanych zmian w systemie wynagrodzeń sędziów, wprowadzanych tzw. ustawą okołobudżetową, należy przede wszystkim podkreślić, że materia proponowanych zmian w znacznym stopniu przekracza granice dopuszczalnych - w świetle konstytucyjnych źródeł prawa - regulacji, które mogą być zawarte w tego typie ustawy, gdyż wkraczają one w materię przepisów ustrojowych. Wydaje się, że przedmiotem regulacji powinny być tylko i wyłącznie spra...

Uchwała z dnia 18 listopada 2011 r. Zebrania Członków Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" w Suwałkach

     Wyrażamy  stanowczy  sprzeciw  wobec  planu  zamrożenia  waloryzacji  sędziów w  roku  2012  i  latach  następnych oraz  odstąpienia  od  przyjęcia  jako  podstawy  naliczania  wynagrodzeń  sędziów ,obiektywnego czynnika  jakim  jest  średnie  wynagrodzenie z  roku  poprzedniego.      Według  planów  rządu w  roku 2012 podstawą wynagrodzeń sędziów  będzie nie  średnia z II kwartału 2011 r. (wynosząca 3.366,11 zł), ale wpisana do u...

Komunikaty

Media