Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sądu Okręgowego we Włocławku z dnia 12 grudnia 2011 r.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów z Okręgu Sądu Okręgowego we Włocławku w całości popiera stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 16 listopada 2011 r. zawierające opinie w przedmiocie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, Uchwałę Nr 7/11 Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 23 listopada 2011 r, oraz Uchwałę Zgromadzenia Ogólnego Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia...

Komunikat po spotkaniu przygotowawczym „Okrągłego Stołu dla Wymiaru Sprawiedliwości"

W dniu 10 grudnia 2011 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" z przedstawicielami innych organizacji zawodowych poświęcone realizacji projektu „Okrągłego Stołu dla Sądownictwa i Prokuratury". Reprezentowane na nim były następujące podmioty: Stowarzyszenie Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce, Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP, Niezależne Stowarzyszenie Prokuratorów „Ad Vocem". Ogólnopols...

Spotkania przedstawicieli Zarządu SSP "Iustitia" z Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego i Przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa

W dniu 9 grudnia 2011 r. członkowie zarządu SSP „Iustitia" Anna Adamska-Gallant i Jacek Przygucki spotkali się z Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego, panem sędzią Stanisławem Dąbrowskim oraz z Przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa, panem sędzią Antonim Górskim. Celem obu spotkań było przedstawienie inicjatywy „Okrągłego Stołu dla Sądownictwa", jako forum merytorycznej debaty nad pozycją władzy sądowniczej w Polsce. Jej wynikiem będzie przygotowanie prz...

Uchwała zgromadzenia ogólnego sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 8 grudnia 2011 r. do Ministra Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej

     Od wielu lat systematycznie wzrasta liczba spraw wpływających do sądów, a wpływ na to ma zarówno zmieniająca się sytuacja gospodarcza jak i ciągłe, często nieprzemyślane, zmiany ustawodawcze skutkujące poszerzaniem kognicji sądów o kolejne kategorie spraw (wymagające rozpoznania przez sąd).      Wzrostowi liczby spraw nie towarzyszy jednak adekwatny wzrost nakładów na sądownictwo, zaś podstawowym sposobem radzenia sobie z coraz większym wpływem nowych spraw jes...

Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie godnego uposażenia sędziów w stanie spoczynku

     Krajowa Rada Sądownictwa zdecydowanie sprzeciwia się zapowiadanym zmianom, które zmierzają do ograniczenia wynikającego z art. 180 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawa sędziów do godnego uposażenia w stanie spoczynku.      Krajowa Rada Sądownictwa przypomina, że Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej zakazuje przyjmowania unormowań znoszących stan spoczynku lub przekształcenia go w sposób, który nie da się pogodzić z funkcjami tej instytucji. ...

Komunikaty

Media