Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Krajowa Rada Sądownictwa podziela stanowisko "Iustitii"

        W połowie listopada 2011 r. Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" został zaalarmowany przez członków Stowarzyszenia, że urzędnicy Ministerstwa Sprawiedliwości wydali i rozesłali drogami służbowymi do wszystkich sądów, począwszy od apelacyjnych poprzez okręgowe do rejonowych, polecenie przygotowania sie do stosowania w sądach ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej. Ustawa ta, sformułowana i wprowadzona z myślą o a...

Komunikat rzecznika prasowego SSP "Iustitia" w sprawie projektu zmian procedury karnej

Środowisko sędziowskie od dawna postulowało wprowadzenie do kodeksu postępowania karnego zmian zmierzających do usprawnienia procesów sądowych w sprawach karnych. Wyrazem tego był m.in. złożony dniu 8 lipca 2010 r. przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" projekt zmian kodeksów karnych. Dziś Ministerstwo Sprawiedliwości ogłasza projekt zmian kodeksu postępowania karnego, w którym ma znaleźć się wiele zmian proponowanych przez "Iustitię". ...

Apel o skierowanie ustawy obniżającej wynagrodzenia sędziów w 2012 r. do Trybunału Konstytucyjnego

Szanowny Panie Prezydencie,       Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia" zwraca się do Pana Prezydenta o wystąpienie na podstawie art. 122 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności z Konstytucją art. 21, 22 i 23 projektu Ustawy z dnia 16 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją  ustawy budżetowej (druk sejmowy nr 29). Uchwalona przez Sejm i Senat ustawa budzi zasadnicze wątpliw...

Niezależny status władzy sędziowskiej wymaga nieustannej obrony niczym niepodległość - stwierdza Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

     Z okazji międzynarodowej konferencji "Wymiar sprawiedliwości w Unii Europejskiej i w krajach Partnerstwa Wchodniego" list do Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" wystosował Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, pan sędzia Stanisław Dąbrowski. Na konferencję przybyć nie mógł, o czym jest mowa w liście, ale treść listu - odczytanego uczestnikom konferencji - wykracza znacznie poza tematykę na konferencji omawianą.

Edukacyjna działalność "Iustitii" w Kielcach

"Świadomy swoich praw obywatel" - edukacja prawna w Świętokrzyskiem      Oddział "Iustitii" w Kielcach w ramach działań edukacyjnych przystąpił do programu edukacji prawnej „Świadomy swoich praw obywatel", który realizowany jest w roku szkolnym 2011/2012 w szkołach średnich na terenie Kielc, Skarżyska-Kamiennej, Końskich, Jędrzejowa, Staszowa i Pińczowa.      Program powstał przy współpracy Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Wydziału Pra...

Komunikaty

Media