Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Komunikat rzecznika prasowego SSP "Iustitia" o spotkaniu Zarządu z Ministrem Sprawiedliwości

W dniu 17 stycznia 2012 roku odbyło się w Ministerstwie Sprawiedliwości spotkanie przedstawicieli zarządu SSP "Iustitia" w osobach Prezesa Macieja Strączyńskiego i wiceprezesów: Jolanty Korwin-Piotrowskiej oraz Łukasza Piebiaka z Ministrem Sprawiedliwości RP Jarosławem Gowinem. Ministrowi towarzyszyli wiceminister Grzegorz Wałejko i Szef Gabinetu Politycznego Piotr Dardziński, a także asystowała aktualna rzeczniczka prasowa resortu sprawiedliwości. ...

Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie delegacji sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości i jednostek jemu podległych

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia" co do zasady dopuszcza możliwość delegowania sędziów do wykonywania czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Rozwiązanie takie wydaje się konieczne z uwagi na to, iż obecnie nadzór administracyjny nad sądami sprawowany jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sedziów Polskich „Iustitia" z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie sytuacji na Węgrzech

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia" wyraża zaniepokojenie w związku z wprowadzonymi zmianami Konstytucji Węgier, które mogą prowadzić do osłabienia pozycji władzy sądowniczej, tym samym zagrażając prawom i wolnościom obywateli.

Ustawa obniżająca wynagrodzenia sędziów - zaskarżona!

Pierwsza w tym roku skarga trafiła do Trybunału Konstytucyjnego. Jej  autorem jest Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, sędzia Stanisław Dąbrowski. Wniósł o zbadanie zgodności art. 22 oraz art. 23 ustawy z dnia 22 grudnia 2011 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej z pięcioma artykułami Konstytucji RP.

Uchwała Zebrania Członków Oddziału SSP "Iustitia" w Łomży z dnia 13 stycznia 2012 r.

     Zebranie członków oddziału łomżyńskiego SS Iustitia w pełni podziela opinię Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 16 listopada 2011 r., zawierającą negatywną ocenę projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej zmierzających do obniżenia poziomu wynagrodzeń sędziów, popiera stanowisko KRS z dnia 07.12.2011 r., w sprawie godnego uposażenia sędziów w stanie spoczynku, jak również identyfikuje się z treścią uchwały Zarządu Sto...

Komunikaty

Media