Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" z dnia 17 września 2011 r. w sprawie zaskarżenia zmiany prawa o ustroju sądów powszechnych do Trybunału Konstytucyjnego

     Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" zwraca się do Krajowej Rady Sądownictwa o jak najszybsze zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego uchwalonej w dniu 18 sierpnia 2011 r. ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

      Powyższa ustawa została opracowana i uchwalona przy zignorowaniu jednomyślnego protestu środowiska sędziowskiego, wyrażonego na niespotykaną nigdy skalę. Kilkadziesiąt uchwał Zgromadzeń oraz Zebrań Przedstawicieli, w tym ogólnopolskie, uznało znaczną część zawartych w projekcie ustawy rozwiązań za łamiące konstytucyjną zasadę trójpodziału i równorzędności władz. Politycy zresztą wcale nie ukrywali, że celem ustawy jest poddanie sądów i sędziów kontroli władz politycznych, a zatem obniżenie rangi władzy sądowniczej w taki sposób, by była ona ściśle podporządkowana władzy wykonawczej, w szczególności Ministrowi Sprawiedliwości.

Czytaj więcej...

Konferencja prasowa w sprawie akcji protestacyjnej

W dniu 11 lipca 2011 r. prokuratorzy i sędziowie przystępują do akcji protestacyjnej przeciwko „psuciu prawa” i zamrożeniu wynagrodzeń obu grup oraz pracowników administracji. Akcja ta będzie polegać na korzystaniu z urlopu na żądanie albo zarządzeniu 20 minutowej przerwy w rozprawie lub powstrzymaniu się od czynności procesowych.

więcej

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" z dnia 23 czerwca 2011 r. w sprawie protestu sędziów

     Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia" wyraża stanowczy sprzeciw wobec działań Ministerstwa Sprawiedliwości zmierzających do dalszego osłabienia pozycji władzy sądowniczej w Polsce. Niezawisłość sędziowska wymaga szczególnej ochrony, ponieważ jest warunkiem koniecznym do wzmocnienia rządów prawa oraz ochrony indywidualnych wolności w demokratycznym państwie.

Czytaj więcej...

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie wynagrodzeń sędziów

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - Pan Bronisław Komorowski

Prezes Rady Ministrów - Pan Donald Tusk

Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - Pan Grzegorz Schetyna

Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - Pan Bogdan Borusewicz 

Minister Sprawiedliwości - Pan Krzysztof Kwiatkowski

     Zgromadzenie Ogólne Sądu Okręgowego w Szczecinie popiera w pełni uchwałę Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 8 kwietnia 2011 roku w sprawie wynagrodzenia sędziów, odnoszącą się do planów tak zwanego zamrożenia wynagrodzeń sędziowskich w 2012 r.

Czytaj więcej...

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Elblągu z dnia 17 czerwca 2011 r.

     Zgromadzenie Ogólne sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Elblągu z dezaprobatą przyjmuje rządową zapowiedź wstrzymania w 2012 roku corocznej waloryzacji wynagrodzeń sędziów.

     Należy przypomnieć za Trybunałem Konstytucyjnym, iż system wynagrodzeń sędziowskich odpowiadający wskazaniom art. 178 ust. 2 Konstytucji jest istotnym elementem ustroju sądownictwa i podobnie jak niezawisłość sędziowska nie stanowi indywidualnego przywileju sędziego, lecz jest jedną z podstawowych gwarancji prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

Czytaj więcej...

Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 13 czerwca 2011 r.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi podziela niepokój środowiska sędziowskiego związany z działaniami Rządu Rzeczpospolitej Polskiej zmierzającymi do uregulowania kwestii ustroju i funkcjonowania sądownictwa powszechnego wbrew postulatom przedstawicieli sędziów i przyłącza się do uchwał podjętych przez zgromadzenia sędziów w innych okręgach sądów popierających inicjatywę utworzenia okrągłego stołu w sprawie reformy ustrojowej wymiaru sprawiedliwości. 

Czytaj więcej...

Publikacje prasowe

Polska naprawdę wstaje z kolan, ale nie tak, jak chciałby tego PiS

Uznaliśmy, że wszystko, co wywalczono w 1989 roku, będzie dane na zawsze. A okazało się, że obecna władza w dwa lata kilkoma ustawami zdemolowała porządek prawny w kraju. Poszło im łatwo, bo przez całe lata środowisko sędziowskie odseparowało się od społeczeństwa - Krystian Markiewicz

 

 

Zmiany w ustawie o KRS, SN i sądach powszechnych

Teraz po wymianie ponad 170 prezesów i wiceprezesów jest za późno na takie rozwiązania. Większość zmian jest tylko pozorna, bo w obecnej sytuacji wymiaru sprawiedliwości praktycznie nic nie zmieni - Bartłomiej Przymusiński.

 

 

Radio i telewizja

Zmiany w Sądzie Najwyższym

- komentarz rzecznika Iustitii Bartłomieja Przymusińskiego

tvn24.pl