Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Stanowisko Zarządu SSP „Iustitia" w przedmiocie przenoszenia sędziów na ich wniosek na inne miejsce służbowe

   Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” stwierdza, że sposób podejmowania przez Ministra Sprawiedliwości decyzji w przedmiocie przenoszenia sędziów sądów powszechnych na ich wniosek z jednego miejsca służbowego na inne w sądzie tego samego rzędu, budzi wątpliwości zarówno co do sposobu procedowania i kryteriów branych pod uwagę przy podejmowaniu decyzji, jak również faktycznego braku sądowej kontroli tych decyzji w jakimkolwiek zakresie.   Art. 75 § 1 ...

Europejskie Stowarzyszenie Sędziów pisze do Premiera - Ministrowie odpowiadają (albo i nie)

Europejskie Stowarzyszenie Sędziów EAJ, będące częścią Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów IAJ, zwróciło się w dniu 12 czerwca 2012 r. do władz polskich, wyrażając swoje obawy co do sytuacji w polskim sądownictwie. EAJ stwierdziło, że przepisy dotyczące sądownictwa w Polsce po ostatnich zmianach nie odpowiadają europejskim standardom. List adresowany był do Prezesa Rady Ministrów i został przez Kancelarię Premiera przekazany Ministerstwu Sprawiedliwości i Minister...

Sąd dwa razy nakazywał prowadzić dochodzenie dotyczące działalności prowadzonej przez Amber Gold

Na stronach serwisu internetowego wprost.pl ujawniono dokumenty, z których wynika, że Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku dwukrotnie uchylał postanowienia prokuratora o umorzeniu śledztwa dotyczącego podejrzenia prowadzenia działalności bankowej bez zezwolenia przez Amber Gold i nakazywał je prowadzić. Powielamy tę informację, gdyż fakt ten jest w mediach elektronicznych pomijany, wskutek czego osoby niezorientowane w sprawie źle oceniają działalność sądów. ...

Nie ma postępowania "w sprawie sędziego"

W związku z opublikowanymi w mediach informacjami, że "jest postępowanie ws. sędziego (bądź wobec sędziego), który zajmował się sprawą Marcina P."  informuję, że z podanej informacji wynika, iż toczy się postępowanie wyjaśniające. Jak sama nazwa sugeruje, postępowanie to ma dopiero wyjaśnić czy doszło do uchybień uzasadniających ewentualne wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. Nazywanie tego postępowania postępowaniem "w sprawie sędziego" jest ...

Kiedy wedle prawa ma miejsce tzw. recydywa

W związku z toczącą się w mediach dyskusją na temat uwzględniania tzw. recydywy w wymierzaniu kar przypominamy zasady wynikające z kodeksu karnego, gdyż w publikacjach prasowych odnotowaliśmy szereg błędów, świadczących o nieznajomości prawa.

Komunikaty

Media