Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Uchwała Zarządu SSP Iustitia w sprawie niezawisłości sędziów

W związku z ostatnimi wypowiedziami prasowymi Ministra Sprawiedliwości, który publicznie kwestionuje prawomocne i zgodne z prawem orzeczenia sądowe, Zarząd SSP Iustitia zwraca się do Krajowej Rady Sądownictwa o podjęcie zdecydowanych kroków, gdyż wypowiedzi te stanowią zamach na konstytucyjną zasadę niezawisłości sędziowskiej. Za próbę ingerencji w niezawisłość sędziowską uznajemy również podejmowanie w ramach lustracji czynności wykraczających poza zakres uprawnień n...

Rzecznik Praw Obywatelskich o konsultacjach społecznych

W dniu 28 sierpnia 2012 r. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Profesor Ireny Lipowicz zwróciło się do Ministerstwa Sprawiedliwości o udzielenie wyjaśnień co do przebiegu konsultacji społecznych przy wprowadzaniu aktów wykonawczych do Prawa o ustroju sądów powszechnych. W wystąpieniu wskazano, że Rzecznik Praw Obywatelskich uważa, iż "zapewnienie transparentności działań organów władzy oraz prowadzenie konsultacji przy udziale strony społecznej mogłoby przyczynić się d...

Sprawdzanie karalności przy rejestracji spółek - ujawniamy, kto był za, a kto przeciw

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” uzyskało dokumenty Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące problemu sprawdzania karalności osób, które zasiadają w spółkach prawa handlowego. Dokumenty te zostały ujawnione w sposób prawem przewidziany jako informacje publiczne przez Biuro Ministra (sygn. BM-IV-061-721-12/1 z 31 sierpnia 2012 r.). Treść pism, jakie krążyły w marcu i kwietniu 2012 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości pozwala stwierdzić, kto dostrzegł problem i dą...

Stanowisko Zarządu SSP "Iustitia" w sprawie dostępu sądów do baz danych

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” oczekuje szybkiej reakcji Ministra Sprawiedliwości na utrudnienia w dostępie sądów do baz danych, koniecznych dla sprawnej pracy wymiaru sprawiedliwości. Środowisko sędziowskie od lat zgłaszało taką potrzebę i obecną obietnicę podjęcia stosownych prac przyjmujemy z zadowoleniem. Jednocześnie jednak zaniepokojenie budzi fakt, że w zadeklarowanym kształcie zapewnienie dostępu do bazy danych Krajowego Rejestru Karnego (KRK) ma dotyc...

Stanowisko Zarządu SSP "Iustitia" w sprawie postępowań przymuszających do składania sprawozdań finansowych

Ostatnie zdarzenia związane ze spółką „Amber Gold” spowodowały krytykę pod adresem sądów rejestrowych w związku z nieskładaniem sprawozdań finansowych przez zobowiązane do tego podmioty gospodarcze. Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” informuje, że konieczność efektywnego rozwiązania problemu składania sprawozdań finansowych była wielokrotnie podnoszona przez sędziów i jest od lat znana Ministerstwu Sprawiedliwości. Dochodziło do spotkań dotyczących tej ...

Komunikaty

Media