Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Stanowisko Zarządu SSP "Iustitia" w sprawie opublikowanego nagrania rozmowy z Prezesem SO w Gdańsku

W związku z opublikowaniem przez jedną z ogólnopolskich gazet zapisów rozmowy telefonicznej z prezesem Sądu Okręgowego w Gdańsku, dotyczącej biegu rozpoznawania zażalenia na postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Marcina P., Zarząd SSP „IUSTITIA” zwraca się do Rzecznika Dyscyplinarnego przy Krajowej Radzie Sądownictwa o rozważenie przeprowadzenia z urzędu postępowania wyjaśniającego określonego w art. 114 § 1 prawa o ustroju sądów powszechnych. Podejmowanie decyzji qua...

Międzynarodowe szkolenie z prawa konkurencji

Informujemy, że Robert Schuman Centre for Advanced Studies (RSCAS) oraz European University Institute (EUI) zapraszają sędziów państw członkowskich UE do udziału w projekcie szkoleniowym współfinanoswanym przez Dyrekcję Generalną ds. Konkurencji Komisji Europejskiej.

Okrągły Stół dla Sądownictwa - kolejne debaty

W dniu 20 września 2012 r. odbędzie się kolejna debata Okrągłego Stołu dla Sądownictwa pod patronatem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, organizowanego przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia". Tym razem miejscem spotkania będzie Centrum Bankowo - Finansowe "Nowy Świat" w Warszawie.

Opinia Zarządu SSP "Iustitia" w sprawie projektu skrócenia procesu nominacyjnego sędziów

Na spotkaniu 27 czerwca 2012 r. z Ministrem Sprawiedliwości Jarosławem Gowinem przedstawiono Zarządowi SSP "Iustitia" projekt zmian w procesie nominacyjnym sędziów, zmierzający do skrócenia tej procedury. Zamieszczamy na stronie naszą opinię,przesłaną do Ministerstwa Sprawiedliwości.

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” w sprawie powierzania w sądach czynności osobom niebędącym funkcjonariuszami wymiaru sprawiedliwości

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” wyraża swoją najwyższą dezaprobatę dla uprawianej od pewnego czasu praktyki czasowego zatrudniania w sądach, na niejasnych zasadach, osób niebędących urzędnikami, którym powierza się pełnienie czynności wykonywanych zgodnie z ustawą - Prawo o ustroju sądów powszechnych przez pracowników administracji sądowej oraz asystentów sędziów. Pierwszym przejawem nienormalności było tu liczne zatrudnianie przez sądy pracowników na ...

Komunikaty

Media