Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Stanowisko Zarządu SSP "Iustitia" w sprawie oceny funkcjonowania przepisów o e-sądzie

W ocenie Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” wdrożenie elektronicznego postępowania upominawczego nie spowodowało spadku liczby spraw rozpoznawanych w tradycyjny sposób, a wręcz liczba spraw wzrosła, gdyż do spraw rozpoznawanych w zwykłych postępowaniach doszły sprawy toczące się na skutek sprzeciwów od nakazów zapłaty wydanych przez e-sąd. Kwestia, czy przepisy o elektronicznym postępowaniu upominawczym przyczyniły się do poprawy pewności i bezpieczeństwa obrot...

Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Białymstoku w sprawie nadzoru nad sądami

W związku z ostatnimi wydarzeniami, które spowodowały nawrót do dyskusji na temat nadzoru Ministra Sprawiedliwości nad sądami powszechnymi, spodziewać się mogliśmy zajmowania w tym względzie stanowisk przez organy samorządu sędziowskiego. I tak też się stało. W dniu 17 września 2012 r. Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego w Białymstoku, jako pierwsze w Polsce, zajęło w tej kwestii stanowisko. Na wniosek Wiceprezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" Jolanty ...

„Iustitia" rezygnuje z udziału w Forum Debaty Publicznej

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”otrzymało z Kancelarii Prezydenta podpisane przez Sekretarza Stanu Olgierda Dziekońskiego zaproszenie do wzięcia udziału w Forum Debaty Publicznej nt. „Nowy wymiar polityki karnej - upowszechnianie kar nieizolacyjnych. System probacji i sprawiedliwość naprawcza”. Nie jest to pierwsze tego typu zaproszenie - do udziału w Forum Debaty Publicznej (działającego pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i z jego udziałem) zapras...

Polski Kongres Regulacji Rynków Finansowych 2012

Instytut Allerhanda ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Polskim Kongresie Regulacji Rynków Finansowych 2012, który odbędzie się w dniu 11 października 2012 r. w Warszawie, pod honorowym patronatem Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Sprawiedliwości, Komisji Nadzoru Finansowego, Narodowego Banku Polskiego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej Izby Gospodarczej, Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw oraz Prezesa Fundacji na rzecz N...

Apel Zarządu SSP "Iustitia" do Ministra Sprawiedliwości w sprawie podjęcia prac uniezależniających wymiar sprawiedliwości od wpływu polityków

Szanowny Panie Ministrze, w pełni podzielając Pańskie oburzenie treścią opublikowanych nagrań rozmowy Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku i zgadzając się z Pańskim słowami, iż "nie może być zgody na to, by w polskich sądach pracowali ludzie, którzy gotowi są przyjmować zlecenia polityczne" zwracamy się o podjęcie systemowych działań w kierunku uwolnienia sądów od wpływu polityków. Do koniecznych działań zaliczamy przede wszystkim przekazanie nadzoru adminis...

Komunikaty

Media