Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Opinie specjalistów z zakresu prawa konstytucyjnego na temat sytuacji w Sądzie Okręgowym w Warszawie

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" zwróciło się w związku z sytuacją w Sądzie Okręgowym w Warszawie i próbą unieważnienia przez Prezes Sądu dokonanego demokratycznie i w zgodzie z ustawą wyboru organów przedstawicielskich, w szczególności kolegium, o opinię w tej sprawie do specjalisty z zakresu prawa konstytucyjnego. Autorem opinii jest prof. dr hab. Bogusław Banaszak (Uniwersytet Wrocławski). W tej samej sprawie drugiej opinii zasięgnął warszawski oddz...

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” w związku z sytuacją w Sądzie Okręgowym w Warszawie

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” zwraca się do Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie o uszanowanie demokratycznego wyboru członków kolegium sądu i członków zgromadzenia ogólnego sędziów apelacji warszawskiej, dokonanego na zgromadzeniu przedstawicieli sędziów Sądu Okręgowego w Warszawie w dniu 11 września 2012 r. Zdajemy sobie sprawę, że przepisy intertemporalne zawarte w ustawie nowelizującej Prawo o ustroju sądów powszechnych, przyjętej w 2011 r., a wchodzą...

Polski Kongres Prawa Upadłościowego i Naprawczego INSO 2012

8. listopada w Warszawie odbędzie się Polski Kongres Prawa Upadłościowego i Naprawczego INSO 2012 pod honorowym patronatem Parlamentu Europejskiego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezesa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Naczelnej Rady Adwokackiej, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, Krajowej Izby Gospodarczej, PKPP Lewiatan oraz Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw. ...

Komunikat Prezesa Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" w związku z odpowiedzią Ministerstwa Sprawiedliwości z 9 października 2012 r.

Ministerstwo Sprawiedliwości udzieliło odpowiedzi na uchwały stowarzyszeń sędziowskich, dotyczące reorganizacji sądownictwa. Odpowiedż ta, z dnia 9 października 2012 r., podpisana anonimowo przez „Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości” http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,4367,odpowiedz-ministerstwa-sprawiedliwosci-na-uchwaly.html zawiera stwierdzenie, że niektóre argumenty zawarte w uchwałach m.in. „Iustitii” mijają się z prawdą. W prz...

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" w sprawie rozporządzenia o zniesieniu sądów

     Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” z oburzeniem przyjmuje fakt podpisania przez Ministra Sprawiedliwości rozporządzenia o zniesieniu 79 sądów rejonowych.      Minister podpisał powyższe rozporządzenie nagle, po uprzednim wielokrotnym przekazywaniu społeczeństwu sprzecznych informacji co do liczby i siedzib sądów, które chciał znieść. W celu zmylenia opinii publicznej i uniknięcia protestów społecznych, w ostatnich informacjach służby Minist...

Komunikaty

Media