Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Uchwały Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Legnicy z dnia 6 grudnia 2018 r.

Pismo oraz trzy Uchwały Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Legnicy podjęte w dniu 6 grudnia 2018 roku.

Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Nysie z 10 grudnia 2018 r.

Pismo oraz Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Nysie z dnia 10 grudnia 2018 r.

Podmioty w postępowaniu cywilnym - Biblioteka Iustitii, nowość wydawnicza 2018 !

W dniach 22–23.9.2016 r. na WPiA Uniwersytetu Śląskiego odbyła się konferencja pt. „Podmioty w postępowaniu cywilnym”, dedykowana prof. zw. dr hab. Feliksowi Zedlerowi z okazji 50-lecia jego pracy naukowej. Konferencja zorganizowana została przez Katedrę Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Śląskiego, Sąd Okręgowy w Katowicach oraz Śląski Oddział Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” we współpracy z: Krajową Radą Komorniczą, Izbą Notarialną w Katowica...

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” z dnia 11.12.2018 r. w sprawie działalności organu pełniącego funkcję KRS

Stwierdzamy, że organ pełniący funkcję Krajowej Rady Sądownictwa, który wbrew postanowieniom Konstytucji RP został wybrany w całości przez polityków, nie posiada legitymacji środowiska sędziowskiego. Potwierdziło to kilkadziesiąt zgromadzeń i zebrań sędziów, a także wyniki ogólnokrajowych ankiety i referendum, przeprowadzonych w tej sprawie. Około 90% sędziów uważa, że organ ten nie wykonuje swojej konstytucyjnej funkcji, którą jest stanie na straży niezależności s...

NSZZ Solidarność Pracowników Sądownictwa apeluje do Premiera RP o szacunek, godne warunki życia oraz godziwe wynagrodzenie

11 grudnia 2018r. Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Sądownictwa wystosowała do Premiera RP Mateusza Morawieckiego apel o wprowadzenie rozwiązań systemowych zmierzających do poprawy sytuacji finansowej pracowników sądów. /więcej tutaj:https://ps-solidarnosc.org.pl Poniżej treść apelu: ...

Komunikaty

Media