Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Oświadczenia sędziów SN o gotowości do pełnienia obowiązków sędziego po 3 lipca br.

W dniu 12 czerwca br. kolejnych dwóch sędziów Sądu Najwyższego, którzy ukończyli 65. rok życia, złożyło Pierwszemu Prezesowi SN oświadczenia o gotowości do pełnienia obowiązków sędziego nadal - również po dniu 3 lipca 2018 r. Sędziowie Izby Karnej - Przemysław Kalinowski i Józef Szewczyk – w swoich oświadczeniach powołują się na przepis art. 180 ust. 1 Konstytucji RP gwarantujący nieusuwalność sędziego. Ogólna liczba złożonych przez sędziów oświad...

Sędziowie wycofują z KRS wnioski o powołanie do sądów wyższej instancji

"W środę członkowie Rady zajmowali się zgłoszeniami m.in. sędziów starających się o miejsca w sądach administracyjnych i postanowili wezwać ich na przesłuchanie. Ale jednocześnie musieli umorzyć postępowania aż 21 osób, które poinformowały, że wycofują z KRS swoje wnioski o powołanie na urząd sędziego.Wiceszef Rady i przedstawiciel prezydenta w KRS sędzia Wiesław Johann przez 10 minut odczytywał nazwiska niedawnych kandydatów. Wśród nich było m.in. ośmioro s...

Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy z dnia 23 maja 2018 roku

          Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy wyraża swój sprzeciw wobec sposobu odwołania przez Ministra Sprawiedliwości prezesa i wiceprezesów Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie przed upływem ich kadencji. Przerywanie przez Ministra Sprawiedliwości kadencji prezesów i wiceprezesów sądów na podstawie nietransparentnych przesłanek, bez udziału organów samorządu sędziowskiego jest działaniem wpływającym negatywnie i destrukcyjnie na niezale...

Konferencja: Poland – US Conference on the Rule of Law - Warszawa - 26 czerwca 2018

W dniu 26 czerwca 2018 (wtorek) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Collegium Iuridicum II, ul. Lipowa 4, Warszawa, Aula A3 odbędzie się polsko-amerykańska konferencja na temat państwa prawnego pt.: Poland – US Conference on the Rule of Law. Wybitni eksperci ze Stanów Zjednoczonych, z Polski oraz z innych krajów, będą dyskutować nad zagadnieniami dotyczącymi: rozwoju, definicji i znaczenia państwa prawnego; podziału władzy, roli sądów w państwie prawa...

Komunikaty

Media