Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Konferencja Kwartalnika "IUSTITIA"

Redakcja Kwartalnika Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA oraz Wydawnictwo C.H. Beck serdecznie zapraszają na konferencję pt. NOWE ZASADY W ZAKRESIE KOSZTÓW SĄDOWYCH W POSTĘPOWANIU CYWILNYM, która odbędzie się 30 listopada 2012 r. godz. 10.30.

Wniosek "Iustitii" do Krajowej Rady Sądownictwa o zaskarżenie ustawy emerytalnej

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" zwróciło się do Krajowej Rady Sądownictwa o zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego art. 7 pkt 1c ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, a w przypadku, gdyby przepis ten z dniem 1 stycznia 2013 r. zdążył wejść w życie - znowelizowanego przezeń art. 69 § 2a ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych. Powyższe przepisy dowio...

Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 29 października 2012 r.

         Sędziowie Sądu Rejonowego w Opolu są głęboko zaniepokojeni poziomem debaty publicznej w sprawie okoliczności zatrzymania „samotnej matki z Opola”, w toku której media skupione są na poszukiwaniu sensacji, a politycy próbują poprawić swój wizerunek w oczach wyborców, choć ani jedni, ani drudzy nie znają rzeczywistego stanu faktycznego w sprawie, ani też obowiązujących w tym względzie przepisów prawa, godząc przy tym w dobre imię opolskiego wymiaru sprawi...

Opinia amicus curiae SSP "Iustitia" w przedmiocie ustawy okołobudżetowej

W związku ze złożeniem przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego skargi konstytucyjnej skierowanej przeciwko art. 22 i 23 ustawy z dnia 22 grudnia 2011 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 291, poz. 1707), czyli tzw. ustawy okołubudżetowej, Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" wystosowało do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o wezwanie Stowarzyszenia do udziału w postępowaniu wraz z opinią prawną amicus curiae. ...

Oświadczenie wiceprezesa ds. organizacyjnych SSP Iustitia w sprawie artykułu Rzeczpospolitej z dnia 29.10.2012r. „Kara za pomysły posłów” oraz komentarza gościa programów „Gość Radia Zet” i „Wstajesz i wiesz”.

W dniu 29.10.2012r. w gazecie „Rzeczpospolita” ukazał się artykuł zatytułowany „Kara za pomysły posłów”, z którego wynika, że w sprawie zatrzymania w Opolu skazanej matki, przedstawiciele świata polityki, którzy od nagłośnienia sprawy w mediach  głośno krytykują postępowanie sądu oraz policji, jednomyślnie głosowali nad zmianą ustawy kodeks karny wykonawczy, w sposób, który niemalże uniemożliwia sądom egzekucję orzeczonych kar grzywien w innej drodze niż zami...

Komunikaty

Media