Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” w sprawie prac nad projektem ustawy o okręgach sądowych

     Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” wyraża swój zdecydowany sprzeciw wobec faktu zablokowania w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej prac nad projektem ustawy o okręgach sądowych.      Projekt powyższy był projektem społecznym, złożonym w Sejmie z inicjatywy obywateli, co jest trybem bardzo rzadkim. Przewidziana prawem inicjatywa ustawodawcza poparta 150.000 podpisów jest najwyższą i najbardziej godną uwagi for...

Nowy numer Kwartalnika IUSTITIA

Rozpoczęła się wysyłka nowego numeru Kwartalnika Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA (3/2012). Otrzymują go w ramach składek członkowskich wszyscy członkowie SSP "Iustitia" oraz prenumeratorzy. Kwartalnik można także nabyć w księgarniach prawniczych. W najnowszym numerze głos zabierają m.in. Katarzyna Zawiślak o pozycji ustrojowej, kompetencji i składzie Krajowej Rady Sądownictwa, Łukasz Kurnicki o statystycznych wynikach sądów polskich w porównaniu do są...

Pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy okołobudżetowej

Znany jest już termin rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym w przedmiocie skargi I Prezesa Sądu Najwyższego dot. niezgodności z Konstytucją ustawy okołobudżetowej, zamrażającej wynagrodzenia sędziów w 2012 r. Sprawa ta (sygn. K 1/12) została wyznaczona na 12 grudnia 2012 r., godz. 9:00.  Warto również wskazać, że oprócz sprawy K 1/12 na rozstrzygnięcie oczekuje też sprawa z pytania prawnego Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu sygn. P 35/12, zadanego...

Czwarta debata Okrągłego Stołu dla Sądownictwa

W dniu 20 listopada 2012 r. odbędzie się czwarta debata Okrągłego Stołu dla Sądownictwa, organizowanego pod patronatem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Jak można było łatwo zauważyć, dotychczas Okrągły Stół nie cieszył się zainteresowaniem polityków, którzy jego obrady ignorowali. Jedynie przewodniczący sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, poseł Ryszard Kalisz nie zawiódł i uczestniczył w jednej z poprzednich debat. Jednakże na posiedzeniu ww. komi...

Spotkanie Rady Administracyjnej MEDEL w Bukareszcie

W dniach 09 – 10 listopada 2012 r. w Bukareszcie odbyło się spotkanie Rady Administracyjnej MEDEL. Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” było reprezentowane przez członka zarządu Annę Adamską – Gallant. W ramach spotkania odbyła się konferencja poświęcona pozycji i roli krajowych rad  sądownictwa i prokuratury. W jej trakcie debatowano o pozycji ustrojowej rad sądownictwa i prokuratury, w tym ich relacji z ministrem sprawiedliwości. Uczestnicy byli zgodni co do teg...

Komunikaty

Media