Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Uchwała Zarządu SSP Iustitia Oddziału w Warszawie w sprawie próby przeniesienia sędziego Waldemara Żurka przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie Dagmarę Pawelczyk-Woicką do innego wydziału Sądu

Zarząd Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia wyraża stanowczy sprzeciw wobec podjętej przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie próby przeniesienia sędziego Waldemara Żurka - wbrew jego woli - do innego wydziału.   Takie działanie Prezesa SO w Krakowie ocenić należy jednoznacznie jako formę represji wobec sędziego konsekwentnie broniącego niezależności sądów.   Przymusową zmianę przydziału służbo...

26 lipca 2018 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

W dniu 26 lipca 2018 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. Biuro Legislacyjne Senatu w swojej opinii do projektu tej ustawy stwierdziło, że: "analizowane postanowienia ustawy mogą zostać ocenione jako naruszające standardy z art. 2 Konstytucji RP (zasada demokratycznego państwa prawnego, z której tradycyjnie już wywodzony jest m.in. zakaz tworzenia rozwiązań pozo...

Organizacje pozarządowe pod sądami - kalendarium na 26 i 27 lipca 2018

W związku z procedurą uchwalania kolejnych nowelizacji ustaw sądowych oraz czystki przeprowadzanej w Sądzie Najwyższym organizacje pozarządowe organizują spotkania wokół siedzib sądów w Polsce (#łańcuchświatła2018). Wśród nadchodzących wydarzeń będzie: 26 lipca 2018r. : BIELSKO-BIAŁA - 21:00 https://www.facebook.com/events/1738491319597573/GDAŃSK - 21:00 https://www.facebook.com/events/204146396924493/GRODZISK MAZOWIECKI - 21:00 https://www.fac...

Wspólne stanowisko stowarzyszeń sędziowskich Iustitii i Themis w sprawie naboru do Sądu Najwyższego

Zgodnie stwierdzamy, że procedura konkursowa do Sądu Najwyższego jest nieważna. Będziemy wspierać tych, którzy będą kwestionować status organu pełniącego funkcję Krajowej Rady Sądownictwa i ważność konkursu. Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Themis ...

Pierwszy Prezes SN dziękuje za zaangażowanie w obronę konstytucyjnych zasad niezależności sądów i niezawisłości sędziów

Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Gersdorf podziękowała wszystkim, którym nie jest obojętny stan polskiego sądownictwa, za działania zmierzające do obrony konstytucyjnych zasad niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Podziękowania (pdf). ...

Komunikaty

Media