Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Nagroda Honorowej Odznaki Iustitii

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” organizuje konkurs, którego celem jest upowszechnianie dokonań członków SSP Iustitia w zakresie realizowania celów statutowych Stowarzyszenia, w szczególności takich jak umacnianie niezależności sądów i niezawisłości sędziów, rozwój demokracji, ochrona wolności, praw i swobód obywatelskich, rozwój świadomości prawnej i obywatelskiej społeczeństwa. Kandydatami do Nagrody mogą być członkowie SSP Iustitii wyróżniający si...

"W wielu sądach panuje chaos bo amatorzy z MS wzięli się za tzw. zarządzanie" - Prezes Iustitii Krystian Markiewicz w rozmowie z Bartoszem Węglarczykiem (onet opinie)

8 lutego 2019r. Prezes Iustitii Krystian Markiewicz był gościem Bartosza Węglarczyka w Onet Opinie. Rozmowa dotyczyła m.in.: - sprawy nałożenia na adwokata grzywny i aresztu za odmowę składania zeznań; - zwiększania się liczby wakatów sędziowskich i ich skutków; - karykatury konkursów na stanowiska sędziowskie; - działalności rzeczników dyscyplinarnych i "ciągu technologicznego postępowań dyscyplinarnych"; - apolityczności sądów. Zapraszamy do obejrze...

Rumuński sąd na wniosek tamtejszego stowarzyszenia sędziów skierował pytanie prejudycjalne do TSUE

Sąd okręgowy w Olt (Tribunalul Olt) zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, aby dowiedzieć się, jakie są wymagania dotyczące Mechanizmu Współpracy i Weryfikacji (CVM) dla państwa rumuńskiego, podtrzymując wniosek złożony przez Stowarzyszenie Forum Sędziów Rumunii ( FJR). FJR zwrócił się z tą kwestią ze względu na toczącą się rozprawę przed w sądem w Olt, w którym Stowarzyszenie zaprzecza powołaniu przez rządowe nadzwyczajne zarządzenie tymcz...

Wzrasta liczba nieobsadzonych etatów sędziowskich. Teraz to juz ponad 7 %

Z pisma Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 2019r. wynika, iż liczba nieobsadzonych etatów w ciągu ostatnich 3 lat wzrosła. Na koniec 2016 roku było to: 558 etatów, na koniec 2017 roku 479, a na koniec 2018 roku było to już 745 etatów. Przypominamy, że odpowiedzialnym za ten stan rzeczy jest przede wszystkim Minister Sprawiedliwości i jego urzędnicy. Dla porównania, w 2017 r. średni czas oczekiwania na wyrok wynosił 5,4 miesiąca, rok wcześniej – 4,7 miesiąca. W rok...

Prezes Iustitii dla www.prawo.pl: "Trzeba wrócić do pytania o nadzór na sądami"

Prezes Iustitii Krystian Markiewicz udzielił portalowi prawo.pl wywiadu, w którym podejmuje temat zmian, jakie będą konieczne po zmianie władzy w Polsce. Zapraszamy do lektury. link:https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/nadzor-na-sadami-dla-krs-opinia-prezesa-iustitii,362042.html,362042.html ...

Komunikaty

Media