Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Uchwała Zebrania Członków Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” 14 czerwca 2018 roku, Warszawa

Uchwała nr 3 Zebranie Członków Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” niniejszym: I. Przyłącza się apeli kierowanych do Komisji Europejskiej o niezwłoczne skierowanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargi na ustawę o Sądzie Najwyższym w trybie przewidzianym art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz – o złożenie wniosku o zastosowanie środków tymczasowych w postaci zawieszenia stosowania tej us...

Amnesty International - POLAND MUST TAKE IMMEDIATE STEPS TO ADDRESS INTERFERENCE WITH THE INDEPENDENCE OF THE JUDICIARY

11 June 2018, Index number: EUR 37/8569/2018 Ahead of the discussion of the UN Human Rights Council on the report of the Special Rapporteur on the Independence of Judges, Amnesty International calls on Poland to take immediate steps to address interference with the independence of the judiciary. The report highlights the fact that the Polish government has actively hampered the independence of the judiciary by enabling the executive and legislative branches to interfere with the administration ...

Opinia SSP „Iustitia” o projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

  Stowarzyszenie zgłasza następujące uwagi do projektu:   1) art. 1 pkt 21) ustawy - wprowadzenie art. 37a   a/ art. 37a ust.1 - określenie osób uprawnionych do odbioru świadczeń alimentacyjnych zasądzonych na rzecz dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej   Wprowadzenie tego przepisu można ocenić jako zbędne, albowiem przepis art. 1121 § 1 pkt 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej jako kro) wskazuje już podmioty, na których spoczywa obowiązek i prawo wykonywa...

Opinia SSP „Iustitia” o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Kodeks karny

  (Druk nr 776)  Stowarzyszenie ocenia przedstawiony projekt krytycznie.   Instytucji pieczy naprzemiennej poświęcone było w znacznej części stanowisko Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” wobec projektu z 23.09.2014 r. założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (dalej jako kro; https://www.iustitia.pl/strefa-wewnetrzna/strefa-wiedzy/opinie/945-opinia-w-sprawie-zmian-kodeksu-rodzinnego-i-opiekunczego). W stanowisku tym przedstawiono szere...

Komunikaty

Media