Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej z 21 czerwca 2018 r.

   Zgromadzenie Przedstawicieli  Sędziów  Apelacji Wrocławskiej:   1. wyraża sprzeciw wobec: - powoływania sędziów do sądów dyscyplinarnych przy sądach apelacyjnych bez ich zgody; - niedopuszczalnej i nieodpowiedzialnej insynuacji zawartej w wywiadzie Premiera Mateusza Morawieckiego z dnia 13 czerwca 2018 r. dla „Gazety Polskiej”, jakoby wśród sędziów bliżej nieokreślonych sądów krakowskich działała zorganizowana grupa przestępcza; - zapowiadanych działań Kr...

POLACY OCENILI REFORMY SĄDOWNICTWA (Sondaż)

POLACY OCENILI REFORMY SĄDOWNICTWA (Sondaż) Polacy nie rozumieją reform sądownictwa, większość uznaje je za szkodliwe, zwiększające upolitycznienie sądów, działające gorzej niż za poprzedniej koalicji wynika z badania przeprowadzonego na panelu Ariadna w czerwcu 2018 na ogólnopolskiej próbie Polaków. 44% Polaków jest zdania, że reformy PIS raczej lub zdecydowanie zwiększają wpływ polityków na sądy, przeciwnego zdania jest łącznie zaledwie 14,2% respondentów. 38,5% u...

Oświadczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w związku z wypowiedzią Szefa Gabinetu Prezydenta RP Krzysztofa Szczerskiego z dnia 10 czerwca 2018 r.

Oświadczenie
Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego
w związku z wypowiedzią Szefa Gabinetu Prezydenta RP
Krzysztofa Szczerskiego z dnia 10 czerwca 2018 r.

Pobierz pełny tekst oświadczenia.

Uchwała nr 1 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu podjęta w dniu 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany ustaw – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy o Sądzie Najwyższym

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu stwierdza, że zmiany obecnie wprowadzone ustawą z dnia 12 kwietnia 2018r. o zmianie ustaw - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2018r. poz. 808) nie są wystarczające dla przywrócenia przewidzianego w Konstytucji stanu równowagi między władzami ustawodawczą, wykonawczą oraz władzą sądowniczą, istniejącego w ustawowym porządk...

Uchwała Zebrania Członków SSP Iustitia Oddział w Olsztynie o wykluczeniu Macieja Nawackiego

W dniu 20 czerwca 2018 r. odbyło się Zebranie Członków SSP Iustitia Oddział w Olsztynie. Podjęto uchwałę o wykluczeniu Macieja Nawackiego z SSP Iustitia.

Za podjęciem uchwały głosowało 18 osób, przeciw była 1 osoba i 1 osoba wstrzymała się od głosu.

To kolejny wykluczony i już ostatni członek naszego Stowarzyszenia, z osób wybranych przez Sejm do organu, który pełni funkcję Krajowej Rady Sądownictwa.

Komunikaty

Media