Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Samorządy i stowarzyszenia prawnicze proszą Prezydenta RP o zainicjowanie dialogu

Warszawa, dn. 27 lipca 2017 r.     Stanowisko nr 10/2017 Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych dot. prośby do Prezydenta RP o zainicjowanie dialogu ze środowiskiem prawniczym ...

Apel samorządów i stowarzyszeń prawniczych do Prezydenta RP o skorzystanie z prawa weta wobec ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa, o ustroju sądów powszechnych oraz o Sądzie Najwyższym

Warszawa, 20 lipca 2017 r.     Stanowisko nr 9/2017 Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych dot. apelu do Prezydenta RP o skorzystanie z prawa weta wobec ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa, o ustroju sądów powszechnych oraz o Sądzie Najwyższym ...

Samorządy i stowarzyszenia prawnicze o projekcie ustawy o Sądzie Najwyższym

Warszawa, 18 lipca 2017 r.      Stanowisko nr 8/2017 Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych dot. projektu ustawy o Sądzie Najwyższym   ...

Samorządy i stowarzyszenia prawnicze o projekcie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

Warszawa, dn. 5 lipca 2017 r.     Stanowisko nr 7/2017 Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych dot. projektu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności ...

Spotkanie Porozumienia samorządów i stowarzyszeń prawniczych z Łukaszem Piebiakiem, Podsekretarzem Stanu w Min. Sprawiedliwości

7 czerwca Porozumienie Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych spotkało się z Panem Łukaszem Piebiakem, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Panem Rafałem Puchalskim, z-ca Dyrektora Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości.

Komunikaty

Media