Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Rzecznik Dyscyplinarny stawia zarzuty 2 sędziom Sądu Apelacyjnego w Katowicach w związku z pytaniem prawnym do SN

16 grudnia 2019r. Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych Piotr Schab poinformował w komunikacie, iż jego zastępca Przemysław Radzik:

"wszczął postępowania dyscyplinarneprzeciwko Aleksandrze J. i Irenie P., sędziom Sądu Apelacyjnego w Katowicach,przedstawiając każdej z nich zarzut popełnienia przewinienia dyscyplinarnego z art. 107 § 1ustawy z 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 52 z 2019 r.zezm.), polegający na tym, że w dniu 11 grudnia 2019 r., w Katowicach uchybiły godnościurzędu w ten sposób, że jako funkcjonariusze publiczni, odpowiednio przewodniczącaiczłonek składu orzekającego w sprawie Sądu "Apelacyjnego w Katowicach o sygnaturze aktV ACo (...), przekroczyły swoje uprawnienia w ten sposób, że przyznając sobie kompetencjedo ustalania i oceny sposobu działania konstytucyjnych organów państwa w zakresie sposobuwyboru części członków Krajowej Rady Sądownictwa oraz sposobu powołania sędziegosprawozdawcy w tej sprawie w osobie sędziego Sądu Apelacyjnego w Katowicach (...), przezco podważając przepis art. 55 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, wzięłyudział w wydaniu postanowienia o przedstawieniu Sądowi Najwyższemu zagadnieniaprawnego, którego treść stanowiła bezprawną ingerencję w ustawowy sposób powołaniasędziów do składów orzekających, co mogło prowadzić do naruszenia art. 178 ust. 1Konstytucji oraz naruszało przepis art. 82 Prawa o ustroju sądów powszechnych,określającego obowiązek postępowania zgodnie ze ślubowaniem sędziowskim, w tymwszczególności obowiązek stania na straży prawa, a tym samym, wyczerpując znamionaprzestępstwa z art. 231 § 1 kk, stanowiło działanie na szkodę interesu publicznego w postaciprawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości"

źródło: http://rzecznik.gov.pl/2019/12/komunikat-rzecznika-dyscyplinarnego-sedziego-piotra-schaba-w-sprawie-wszczecia-postepowan-dyscyplinarnych-przeciwko-sedziom-sadu-apelacyjnego-w-katowicach/

Komunikaty

Media