Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Wyrok Juszczyszyn przeciwko Polsce ostateczny od 30 stycznia 2023 r. Wielka Izba odrzuciła wniosek polskiego rządu o rozpoznanie sprawy przed Wielką Izbą.

30 stycznia 2023 r. - sprawa Juszczyszyn przeciwko Polsce - Wielka Izba odrzuciła wniosek polskiego rządu o rozpoznanie sprawy przed Wielką Izbą. WYROK ETPCz w sprawie Juszczyszyn przeciwko Polsce z dnia 6 października 2022 roku, skarga nr 35599/20 stał się ostateczny od 30 stycznia 2023 roku; rząd polski złożył bowiem wprawdzie wniosek o rozpoznanie sprawy przed Wielką Izbą, jednak skład 5 sędziów Wielkiej Izby zdecydował o braku podstaw do rozpoznania zarzutów rządu polskie...

Rzecznik Dyscyplinarny stawia zarzuty 2 sędziom Sądu Apelacyjnego w Katowicach w związku z pytaniem prawnym do SN

16 grudnia 2019r. Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych Piotr Schab poinformował w komunikacie, iż jego zastępca Przemysław Radzik: "wszczął postępowania dyscyplinarneprzeciwko Aleksandrze J. i Irenie P., sędziom Sądu Apelacyjnego w Katowicach,przedstawiając każdej z nich zarzut popełnienia przewinienia dyscyplinarnego z art. 107 § 1ustawy z 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 52 z 2019 r.zezm.), polegający na tym, że w dniu 11 ...

Iustitia yesterday and today

   We are the largest association of judges in Poland with more than 3,500 members in 33 branches throughout Poland, which constitutes approx. 1/3 of the total number of judges. The strength of our Association is not only its size but above all the foundations on which it is built. They are the cornerstone of the democratic rule of law, in particular the constitutional principle of independence of courts and judges. At the foundation of the Association, founded in 1990. (Initially under the...

Dawne władze

DOTYCHCZASOWE WŁADZE IUSTITII (od utworzenia Stowarzyszenia) I kadencja X 1990 – X 1992 Stowarzyszenia Sędziów Orzekających „Iustitia" Zarząd: Przewodnicząca                               - Maria Teresa Romer (Warszawa)  &nbs...

Iustitia wczoraj i dziś

Jesteśmy największym stowarzyszeniem sędziowskim w Polsce, liczącym ponad 3500 członków, w 32 oddziałach, co stanowi ok. 1/3 ogólnej liczby sędziów. Siłą naszego Stowarzyszenia jest nie tylko jego liczebność ale przede wszystkim fundamenty, na których jest zbudowane. Kamieniem węgielnym są zasady demokratycznego państwa prawa, w szczególności konstytucyjna zasada niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Na tym fundamencie Stowarzyszenie, założone w 1990 r....

Komunikaty

Media