Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Iustitia yesterday and today

   We are the largest association of judges in Poland with more than 3,500 members in 33 branches throughout Poland, which constitutes approx. 1/3 of the total number of judges. The strength of our Association is not only its size but above all the foundations on which it is built. They are the cornerstone of the democratic rule of law, in particular the constitutional principle of independence of courts and judges. At the foundation of the Association, founded in 1990. (Initially under the...

Dawne władze

DOTYCHCZASOWE WŁADZE IUSTITII (od utworzenia Stowarzyszenia) I kadencja X 1990 – X 1992 Stowarzyszenia Sędziów Orzekających „Iustitia" Zarząd: Przewodnicząca                               - Maria Teresa Romer (Warszawa)  &nbs...

Iustitia wczoraj i dziś

Jesteśmy największym stowarzyszeniem sędziowskim w Polsce, liczącym ponad 3500 członków, w 32 oddziałach, co stanowi ok. 1/3 ogólnej liczby sędziów. Siłą naszego Stowarzyszenia jest nie tylko jego liczebność ale przede wszystkim fundamenty, na których jest zbudowane. Kamieniem węgielnym są zasady demokratycznego państwa prawa, w szczególności konstytucyjna zasada niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Na tym fundamencie Stowarzyszenie, założone w 1990 r....

Statut Stowarzyszenia Sędziów Polskich "IUSTITIA"

Statut Stowarzyszenia Sędziów Polskich "IUSTITIA"   Rozdział I Postanowienia ogólne  § 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia". W kontaktach międzynarodowych Stowarzyszenie może posługiwać się nazwą: Polish Judges Assotiation "Iustitia". § 2. Stowarzyszenie działa na obszarze  Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz krajowych jest Warszawa. § 3. Stowarzyszenie może być członkiem krajow...

Zarząd Stowarzyszenia

  Prezes: prof. UŚ dr hab. Krystian Markiewicz Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” oraz Prezes Śląskiego Oddziału w Katowicach, Sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, członek Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej, członek stałego Zespołu przy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego działającego przy Ministrze Sprawiedliwości do końca działalności KKPC, ...

Media