Szkolenie Instytutu CEELI

Temat szkolenia to: Obciążenie sędziów, podział czynności/system przydziału spraw sędziom, wsparcie techniczne/obsługa sędziego. Termin szkolenia ustalony został na 5-6 października 2014 roku w Warszawie. Ekspertem ze strony CEELI będzie Sędzia John Walker z USA, Członek Zarządu CEELI, zaś ze strony polskiej SSN Katarzyna Gonera.

Instytut CEELI z siedzibą w Pradze (Republika Czeska) jest niezależną, działającą non-profit organizacją zajmującą się organizowaniem szkoleń, wymian i edukacją przedstawicieli zawodów prawniczych. Celem Instytutu jest stworzenie grupy międzynarodowej, profesjonalnej społeczności reformatorów oddanych działaniu na rzecz państwa prawa (rule of law). Z pomocą innowacyjnych programów szkoleniowych i innych aktywności, współpracując z sędziami i reformatorami w krajach w trakcie przemiany Instytut wspiera sprawiedliwe, transparentne i efektywne systemy wymiaru sprawiedliwości, wzmacnia instytucje demokratyczne, buduje poszanowanie praw człowieka oraz promuje stały rozwój rynków ekonomicznych.

W dniach 16-17 czerwca 2014 roku w Pradze odbyło się organizowane przez Instytut CEELI spotkanie okrągłego stołu dotyczącego wymiaru sprawiedliwości (Judicial Roundtable) w ramach Sieci Wymiany Sądowej Centralnej i Środkowej Europy (Central and Eastern European Judicial Exchange Network). Brali w nim udział przedstawiciele środowisk sędziowskich z Bułgarii, Chorwacji, Ukrainy, Macedonii, Bośni i Hercegowiny, Węgier, Słowacji, Holandii, Rumunii, Stanów Zjednoczonych Ameryki i Polski. Tematem spotkania w ramach okrągłego stołu było „Stosowanie międzynarodowych standardów celem wzmacniania sędziowskiej niezawisłości”. Z Polski w spotkaniu wzięli udział: SSR Łukasz Piebiak, SSR Anna Bednarek, jako reprezentujący Stowarzyszenie Sędziów Polskiej Iustitia i SSR Katarzyna Naszczyńska. 

Po spotkaniu Instytut CEELI zwrócił się z propozycją wspólnego zorganizowania szkolenia dla sędziów polskich jesienią bieżącego roku. Początkowo propozycja uwzględniała udział Krajowej Szkoły dla Sędziów i Prokuratorów, jednakże z uwagi na harmonogram prac i konieczność planowania wydarzeń szkoleniowych z dużym wyprzedzeniem, udział KSSiP okazał się niemożliwym w roku 2014. Zarząd Iustitii wyraził jednak gotowość zorganizowania szkolenia wspólnie z Instytutem CEELI. Osobą upoważnioną z ramienia Stowarzyszenia do prowadzenia rozmów w sprawie szkolenia jest SSR Anna Bednarek.

 

(AB)