Szkolenie Oddziału w Łodzi

Zarząd Oddziału w Łodzi ma przyjemność zaprosić Państwa na wyjazdowe szkolenie w Nieborowie w dniach 3 – 4 października 2014 r. w hotelu „Biała Dama” (strona internetowa www.dworek-nieborow.pl‎), powiat łowicki, województwo łódzkie. Miejscowość położona nieopodal Łowicza i autostrady A – 2.

Spotkanie będzie poświęcone tematowi: Prawo, jako targowisko opinii. Jednolitość orzecznictwa czy jego zróżnicowanie? Rola wykładani prawa w kreowaniu rzeczywistej treści przepisu prawa.

Miejscowość charakteryzuje się znakomitymi walorami historycznymi i przyrodniczymi.

 

Na początku XVI wieku wzniesiono w Nieborowie gotycko-renesansowy dwór, który przetrwał do końca wieku XVII. Dobra nieborowskie stanowiły wówczas własność rodu Nieborowskich herbu Prawda. W 1694 r. dobra Nieborowskich kupił Prymas Polski kardynał Michał Stefan Radziejowski, który wzniósł barokowy pałac zaprojektowany przez Tylmana z Gameren. W XVIII wieku dobra często zmieniały właściciela. W 1774 roku Nieborów objął wojewoda wileński Michał Hieronim Radziwiłł. Dobra nieborowskie pozostały w rękach Radziwiłłów do lutego 1945 roku, a następnie zespół pałacowo-parkowy w Nieborowie i Arkadii został Oddziałem Muzeum Narodowego w Warszawie. Zespół pałacowo-parkowy w Nieborowie posiada stałą ekspozycją wnętrz z XVIII i XIX w. oraz manufakturą majoliki nieborowskiej. Południowo-wschodnią część gminy obejmuje obszar Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. 

Program konferencji przedstawia się następująco.

3 października 2014 r. (piątek)

Przyjazd i rejestracja uczestników – godz. 12.00 – 13.00 (możliwość indywidualnego zwiedzania parku  pałacowego lub opodal położonego parku w Arkadii)

Obiad – godz. 13.00 – 14.00

Wykład dr hab. K. Składowskiego z UŁ – Wykładania prawa, jako instrument stosowania prawa. Jednolitość orzecznictwa czy jego zróżnicowanie? – godz. 14.15 – 16.15

Przerwa kawowa – godz. 16.15 – 16.30

Prezentacja SSR dr Pawła Sydora – Przykłady kreacji treści przepisu prawa za pomocą sędziowskiej wykładni prawa bez jego dogmatycznej zmiany w prawie karnym materialnym i procesowym.– godz. 16.30 – 18.30

Uroczysta kolacja – godz. 19.30

 4 października 2014 r. (sobota).

Śniadanie – godzina 8.00 – 9.00

Prezentacja SSA Wiesławy Kuberskiej – Przykłady kreacji treści przepisu prawa za pomocą sędziowskiej wykładni prawa bez jego dogmatycznej zmiany w prawie cywilnym materialnym i procesowym. – godz. 9.30 – 11.30

Przerwa kawowa – godz. 11.30 – 11.45

Grupowe zwiedzanie pałacu Radziwiłłów wraz z przewodnikiem – zbiórka o godz. 12.00 (cena biletu wstępu – 20 zł i koszt przewodnika – wliczone w indywidualny koszt szkolenia).

Obiad – godzina 14.00

Wyjazd uczestników szkolenia – godz. 15.00.

Indywidualny koszt szkolenia wynosi 100 złotych od uczestnika. Szkolenie jest przewidziane dla 35 osób. Prosimy o zadeklarowanie swego udziału najpóźniej do dnia 15 września 2014 r. Zadeklarowanie udziału musi być jednoczesne z uiszczeniem opłaty przelewem na następujące konto:

          74 1240 3031 1111 0000 3426 7655 z dopiskiem „szkolenie”

Brak opłaty będzie traktowany, jako brak zapisu! O kolejności zgłoszeń decyduje data uiszczenia kwoty 100 zł.

Informacje telefoniczne są udzielane przez Pana Sędziego Pawła Sydora pod następującymi nr telefonu 42 67 78 777lub 42 67 78 743 oraz pod nr Iustitia Łódź 721 662 179.

   W imieniu Zarządu Oddziału SSP Iustitia w Łodzi

Prezes Wiesława Kuberska

V – ce Prezes Paweł Sydor