Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

List Iustitii do Ministra Ziobry w sprawie tureckich sędziów

Szanowny PanZbigniew ZiobroMinister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” wzywa Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego do podjęcia kroków, mających wywołać presję na władzach Turcji, by te uwolniły aresztowanych po dniu 15 lipca 2016 roku sędziów i prokuratorów tureckich oraz by zrewidować decyzje w zakresie wydalenia sędziów z zawodu. Jako zupełnie niezrozumiałe i karygodne traktować należy natychmiastowe wyda...

List Iustitii do MSZ w sprawie tureckich sędziów

Szanowny PanWitold WaszczykowskiMinister Spraw Zagranicznych Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” wzywa Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej do podjęcia kroków mających wywołać presję na władzach Turcji, by te uwolniły aresztowanych po dniu 15 lipca 2016 roku sędziów i prokuratorów tureckich oraz by zrewidować decyzje w zakresie wydalenia sędziów z zawodu.  Jako zupełnie niezrozumiałe i karygodne traktować należy natychmiastowe wydalenie z zawod...

List Iustitii do ambasadora Turcji w sprawie tureckich sędziów

Szanowny PanYusuf Ziya OzcanAmbasador Republiki Tureckiej w Polsce Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” z dużym zaniepokojeniem śledzi wydarzenia w Turcji wywołane nieudanym zamachem stanu z dnia 15 lipca 2016 roku. Wobec wstrząsających doniesień o śmierci wojskowych, policjantów i cywilów z ulgą przyjęliśmy informację o utrzymaniu władzy przez wybrany w wolnych wyborach rząd. Jednak działania władz tureckich podjęte po puczu w stosunku do sędziów i prokuratorów...

Spotkanie z posłem – sprawozdawcą Parlamentu Europejskiego

W dniu 17 czerwca 2016 r. w siedzibie Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Polsce odbyło się spotkanie z posłem – sprawozdawcą i negocjatorem Parlamentu Europejskiego Juanem Fernando Lopezem Aguilar. Przedmiotem krótkiej debaty był projekt dyrektywy o zwalczaniu nadużyć na szkodę interesów Unii Europejskiej za pośrednictwem prawa karnego. Wśród polskich interesariuszy znalazło się Stowarzyszenie Sędziów Polskic...

Spotkanie z przedstawicielami Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa

W dniu 4 lipca 2016 r. członek Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia Arkadiusz Tomczak wziął udział w spotkaniu przedstawicieli Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa z reprezentantami stowarzyszeń sędziowskich: Iustitia, Themis oraz Sędziów Rodzinnych Pro Familia. Przedmiotem rozmów była sytuacja sądownictwa w Polsce, w szczególności odmowa powołania przez Prezydenta 10 kandydatów przedstawionych przez Kraj...

Komunikaty

Media